علی اعطا از جلسه مجازی هیات رییسه شورا خبر داد:
سخنگوی شورای شهر تهران از مشخص شدن اعضای كميته ويژه نظارت بر فعاليتهاى مقابله با كرونا در تهران در جلسه امروز هيات رييسه خبر داد
۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۲
۰

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران از مشخص شدن اعضای كميته ويژه نظارت بر فعاليت هاى مقابله با كرونا در تهران در جلسه امروز هيات رييسه خبر داد و در توییتر نوشت: بر اساس تصمیم هیات رییسه شورا، زهرا ‏صدراعظم نورى، ناهید خداكرمى و آرش حسینی ميلانى از از کمیسیون سلامت و محيط زيست، علی ‏اعطا از کمیسیون نظارت و حقوقى، مجید ‏فراهانى از کمیسیون برنامه و بودجه، الهام ‏فخارى از کمیسیون فرهنگى اجتماعى، زهرا ‏نژادبهرام از کمیسیون شهرسازى و شهربانو ‏امانى از کمیسیون حمل و نقل برای عضویت در کمیته ويژه نظارت بر فعاليت هاى مقابله با كرونا انتخاب شدند.

وی در ادامه نوشت: همچنین مقرر شد به منظور حضور در جلسه صحن علنى روز يكشنبه ١٧ فروردين، از شهردار تهران جهت ارايه گزارش اقدامات مديريت شهرى در رابطه با مقابله با شيوع  كرونا دعوت شود.

سخنگوی شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد که نامه رييس شورا به روساى پارلمان هاى شهرى برخى كلانشهرها در رابطه با تحريم هاى ظالمانه اعمال شده توسط دولت امريكا به زودى با هماهنگى وزارت امور خارجه ارسال خواهد شد.

 

 

 

 
علی اعطا از جلسه مجازی هیات رییسه شورا خبر داد:
۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۲
سخنگوی شورای شهر تهران از مشخص شدن اعضای كميته ويژه نظارت بر فعاليتهاى مقابله با كرونا در تهران در جلسه امروز هيات رييسه خبر داد

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران از مشخص شدن اعضای كميته ويژه نظارت بر فعاليت هاى مقابله با كرونا در تهران در جلسه امروز هيات رييسه خبر داد و در توییتر نوشت: بر اساس تصمیم هیات رییسه شورا، زهرا ‏صدراعظم نورى، ناهید خداكرمى و آرش حسینی ميلانى از از کمیسیون سلامت و محيط زيست، علی ‏اعطا از کمیسیون نظارت و حقوقى، مجید ‏فراهانى از کمیسیون برنامه و بودجه، الهام ‏فخارى از کمیسیون فرهنگى اجتماعى، زهرا ‏نژادبهرام از کمیسیون شهرسازى و شهربانو ‏امانى از کمیسیون حمل و نقل برای عضویت در کمیته ويژه نظارت بر فعاليت هاى مقابله با كرونا انتخاب شدند.

وی در ادامه نوشت: همچنین مقرر شد به منظور حضور در جلسه صحن علنى روز يكشنبه ١٧ فروردين، از شهردار تهران جهت ارايه گزارش اقدامات مديريت شهرى در رابطه با مقابله با شيوع  كرونا دعوت شود.

سخنگوی شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد که نامه رييس شورا به روساى پارلمان هاى شهرى برخى كلانشهرها در رابطه با تحريم هاى ظالمانه اعمال شده توسط دولت امريكا به زودى با هماهنگى وزارت امور خارجه ارسال خواهد شد.

 

 

 

 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید