در روزهای قرنطینه کرونایی رعایت یک سری مسائل باعث می شود تا این روزها به راحتی برای یکدیگر بگذرد. جالب اینکه این ویدئو به سفارش ستاد پیشگیری وزارت بهداشت ساخته شده است.
۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۶:۵۴
۰
در روزهای قرنطینه کرونایی رعایت یک سری مسائل باعث می شود تا این روزها به راحتی برای یکدیگر بگذرد. جالب اینکه این ویدئو به سفارش ستاد پیشگیری وزارت بهداشت ساخته شده است.
ارسال نظر
{*ticket:47634*}