نانسی پلوسی، سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا خواهان لایحه‌ای دیگر برای گسترش بسته کمک مالی ۲ تریلیون دلاری تصویب شده در هفته گذشته شد تا تخریب اقتصادی ویروس کرونا را محدود کند.
۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۶:۰۹
۰
به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، نانسی پلوسی، سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا خواهان لایحه‌ای دیگر برای گسترش بسته کمک مالی ۲ تریلیون دلاری تصویب شده در هفته گذشته شد تا تخریب اقتصادی ویروس کرونا را محدود کند.

پلوسی پس از اینکه گزارش ماهانه مشاغل آمریکا نشان داد اقتصاد این کشور در ماه مارس ۷۰۱ هزار شغل غیر کشاورزی را از دست داده است، به سی‌ان‌بی‌سی گفت: ۲ تریلیون دلار کافی نیست.

این دموکرات کالیفرنیایی گفت که خواهان این است که یارانه نقدی‌ای بیش از ۱۲۰۰ دلار تصویب شده قبلی به افراد پرداخت شود. او همچنین گفت تلاش می‌کند وام تخصیص داده شده به تجارت‌های کوچک از ۳۵۰ میلیارد دلار تصویب شده قبلی بیشتر شود.

او همچنین گفت باید برای دو ماه دیگر در بخش بیمه بیکاری پول تزریق شود.

نانسی پلوسی، سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا خواهان لایحه‌ای دیگر برای گسترش بسته کمک مالی ۲ تریلیون دلاری تصویب شده در هفته گذشته شد تا تخریب اقتصادی ویروس کرونا را محدود کند.
به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، نانسی پلوسی، سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا خواهان لایحه‌ای دیگر برای گسترش بسته کمک مالی ۲ تریلیون دلاری تصویب شده در هفته گذشته شد تا تخریب اقتصادی ویروس کرونا را محدود کند.

پلوسی پس از اینکه گزارش ماهانه مشاغل آمریکا نشان داد اقتصاد این کشور در ماه مارس ۷۰۱ هزار شغل غیر کشاورزی را از دست داده است، به سی‌ان‌بی‌سی گفت: ۲ تریلیون دلار کافی نیست.

این دموکرات کالیفرنیایی گفت که خواهان این است که یارانه نقدی‌ای بیش از ۱۲۰۰ دلار تصویب شده قبلی به افراد پرداخت شود. او همچنین گفت تلاش می‌کند وام تخصیص داده شده به تجارت‌های کوچک از ۳۵۰ میلیارد دلار تصویب شده قبلی بیشتر شود.

او همچنین گفت باید برای دو ماه دیگر در بخش بیمه بیکاری پول تزریق شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید