جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز شنبه ۱۶ فروردین از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.
۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۹
۰
برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز شنبه ۱۶ فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٨ تا ٨:٣٠ درس ریاضی پایه ٩

از ساعت ٨:٣٠ تا ٩ درس علوم تجربی پایه ٨

از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس عربی پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ بازی و ریاضی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

از ساعت ١٢تا١٢:٣٠ بازی و ریاضی پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ درس هندسه ١ پایه ١٠

از ساعت ١۵ درس هندسه ٢ پایه ۱١

از ساعت ۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ١ پایه ١٠

از ساعت ۱۶ هندسه ٣ پایه ١٢

از ساعت ۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی٣ پایه ١٢

از ساعت ١٧ درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ٢٢ درس فیزیک پایه ١٢

از ساعت ٢٢:٣٠ درس عربی، زبان قرآن پایه ١٢

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس علوم معارف قرآنی ٢

از ساعت ۸:۳۰ تا ۹ درس علوم و فنون ادبی ١

از ساعت ۹ تا ٩:٣٠ درس فلسفه ١

از ساعت۹:۳۰ تا١٠درس عربی، زبان قرآن٢

از ساعت ۱۰ تا ١٠:٣٠ درس تاریخ ٣

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس فلسفه ٢

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ اخلاق حرفه‌ای - شایستگی غیرفنی پایه دوازدهم- پودمان پنجم - مبحث بهره وری- مشترک بین شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ دانش فنی پایه-شایستگی فنی پایه دهم رشته ساختمان - مبحث حجم و وزن- شاخه تحصیلی فنی‌وحرفه‌ای
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز شنبه ۱۶ فروردین از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.
برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز شنبه ۱۶ فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٨ تا ٨:٣٠ درس ریاضی پایه ٩

از ساعت ٨:٣٠ تا ٩ درس علوم تجربی پایه ٨

از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس عربی پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ بازی و ریاضی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

از ساعت ١٢تا١٢:٣٠ بازی و ریاضی پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ درس هندسه ١ پایه ١٠

از ساعت ١۵ درس هندسه ٢ پایه ۱١

از ساعت ۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ١ پایه ١٠

از ساعت ۱۶ هندسه ٣ پایه ١٢

از ساعت ۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی٣ پایه ١٢

از ساعت ١٧ درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ٢٢ درس فیزیک پایه ١٢

از ساعت ٢٢:٣٠ درس عربی، زبان قرآن پایه ١٢

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس علوم معارف قرآنی ٢

از ساعت ۸:۳۰ تا ۹ درس علوم و فنون ادبی ١

از ساعت ۹ تا ٩:٣٠ درس فلسفه ١

از ساعت۹:۳۰ تا١٠درس عربی، زبان قرآن٢

از ساعت ۱۰ تا ١٠:٣٠ درس تاریخ ٣

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس فلسفه ٢

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ اخلاق حرفه‌ای - شایستگی غیرفنی پایه دوازدهم- پودمان پنجم - مبحث بهره وری- مشترک بین شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ دانش فنی پایه-شایستگی فنی پایه دهم رشته ساختمان - مبحث حجم و وزن- شاخه تحصیلی فنی‌وحرفه‌ای
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید