یک عضو سابق مجلس خبرگان رهبری با بیان این که با رحلت آیت الله سیدجعفر کریمی(ره)، رهبر معظم انقلاب، دوست خوب خود را از دست دادند، گفت: این عالم فقید علاوه بر آن که مورد اعتماد امام و رهبری و دیگر بزرگان بود، مورد اعتماد مردم هم بود.
۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۸
۰
آیت الله سیدمحمد واعظ موسوی استاد خارج فقه حوزه علمیه، با تسلیت رحلت مرحوم آیت الله سیدجعفر کریمی از یاران امام خمینی(ره) و رئیس شورای استفتائات دفتر رهبر معظم انقلاب، در مورد شخصیت این عالم فقید، اظهار داشت:  مرحوم آیت الله کریمی(رض) از بزرگانی بودند که هم حوزه علمیه قم و هم حوزه علمیه نجف را درک کرده و اوج فعالیت ایشان نیز در کنار امام خمینی(ره) در نجف بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، همواره یکی از یاران مورد اعتماد امام و انقلاب بودند.

وی اضافه کرد: مرحوم آیت الله کریمی(رض) در تاریخ انقلاب اسلامی ایران، بعنوان مجتهدی دانا و مجاهدی انقلابی مطرح بوده و در سال های پس از رحلت امام خمینی(س) نیز، در حمایت از رهبر معظم انقلاب قدم برداشته و بعنوان رئیس شورای استقتائات دفتر مقام معظم رهبری فعالیت داشتند.

این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم، خاطرنشان کرد: همچنین این عالم فقید سال ها در بعثه حج امام خمینی(ره) و بعد هم در بعثه رهبر معظم انقلاب به انجام وظیفه و تکلیف پرداختند و با تمام قوا و دانشی که داشتند، پاسخ سؤالات مختلف شرعی، اعتقادی و ... را با هماهنگی مقام معظم رهبری یا مراجع تقلید مورد نظر پیدا کرده و ارائه می دادند؛ ایشان در جلسات روحانیون فعال حج، حضور پررنگی داشته و سال ها زحمات طاقت فرسا داشتند که بر اهل علم پوشیده نیست.

آیت الله واعظ موسوی یادآور شد: همچنین حضور مرحوم آیت الله سیدجعفر کریمی(رض) در دو دوره مجلس خبرگان رهبری، از او یک فقیه مورد اعتماد مردم را به نمایش گذاشت و ثابت کرد که ایشان علاوه بر توانایی علمی، فقهی و همچنین مورد اعتماد بودن در نزد امام راحل، رهبر معظم انقلاب و دیگر بزرگان، در اذهان مردم هم مورد اعتماد بودند و نفوذ کلام داشتند.

وی افزود: ایشان در نهایت با کارهای سنگین علمی و اجرایی که در طول زندگی خود داشتند، در سن حدود ۹۰ سالگی رحلت کردند که این واقعه را به حوزه های علمیه و مخصوصا به مقام معظم رهبری که دوست و همکار خوب خودشان را از دست دادند، تسلیت عرض می کنم؛ همچنین به خانواده ایشان مخصوصا فرزند ارشد ایشان حاج سیدعلی آقا کریمی، عرض تسلیت دارم.

رئیس انجمن تبلیغ و ارتباطات حوزه علمیه قم با اشاره به شخصیت سیاسی مرحوم آیت الله سیدجعفر کریمی(رض)، گفت: شخصیتی که این عالم فقید داشتند، یک شخصیت برجسته علمی و سیاسی بود و همانند امام راحل و مقام معظم رهبری، از یک جامعیت شخصیتی برخوردار بودند؛ حریت و آزادگی ایشان در موضع گیری در مسائل مختلف اقتضا می کرد که در موضوعات گوناگون، نگاه پدرانه به مردم جامعه داشته باشند و نگران جامعه اسلامی بودند.

آیت الله واعظ موسوی اضافه کرد: کسانی که همچون آیت الله سیدجعفر کریمی(رض) از یک شخصیت جامع برخوردار هستند و همچنین حریت و آزادگی را در شخصیت خود پرورانده‌اند، قطعا با اراده خدا، محبت آنان در دل مردم راه پیدا خواهد کرد و این عالم فقید هم، حقیقتا محبوب دل هر کسی بود که او را می شناخت.

وی گفت: این عالم فقید همواره در موضع گیری های سیاسی و اجتماعی هم که داشتند، مصالح کلی نظام و مردم را در نظر می گرفتند و به فکر ارتقاء همه جانبه ایران اسلامی بودند و به همین دلیل بود که در اولین روزهای رحلت ایشان، شخصیت های مختلف سیاسی و علمی، با همه سلیقه های فکری، از درگذشت این عالم جلیل القدر اظهار تأسف کردند.

یک عضو سابق مجلس خبرگان رهبری با بیان این که با رحلت آیت الله سیدجعفر کریمی(ره)، رهبر معظم انقلاب، دوست خوب خود را از دست دادند، گفت: این عالم فقید علاوه بر آن که مورد اعتماد امام و رهبری و دیگر بزرگان بود، مورد اعتماد مردم هم بود.
آیت الله سیدمحمد واعظ موسوی استاد خارج فقه حوزه علمیه، با تسلیت رحلت مرحوم آیت الله سیدجعفر کریمی از یاران امام خمینی(ره) و رئیس شورای استفتائات دفتر رهبر معظم انقلاب، در مورد شخصیت این عالم فقید، اظهار داشت:  مرحوم آیت الله کریمی(رض) از بزرگانی بودند که هم حوزه علمیه قم و هم حوزه علمیه نجف را درک کرده و اوج فعالیت ایشان نیز در کنار امام خمینی(ره) در نجف بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، همواره یکی از یاران مورد اعتماد امام و انقلاب بودند.

وی اضافه کرد: مرحوم آیت الله کریمی(رض) در تاریخ انقلاب اسلامی ایران، بعنوان مجتهدی دانا و مجاهدی انقلابی مطرح بوده و در سال های پس از رحلت امام خمینی(س) نیز، در حمایت از رهبر معظم انقلاب قدم برداشته و بعنوان رئیس شورای استقتائات دفتر مقام معظم رهبری فعالیت داشتند.

این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم، خاطرنشان کرد: همچنین این عالم فقید سال ها در بعثه حج امام خمینی(ره) و بعد هم در بعثه رهبر معظم انقلاب به انجام وظیفه و تکلیف پرداختند و با تمام قوا و دانشی که داشتند، پاسخ سؤالات مختلف شرعی، اعتقادی و ... را با هماهنگی مقام معظم رهبری یا مراجع تقلید مورد نظر پیدا کرده و ارائه می دادند؛ ایشان در جلسات روحانیون فعال حج، حضور پررنگی داشته و سال ها زحمات طاقت فرسا داشتند که بر اهل علم پوشیده نیست.

آیت الله واعظ موسوی یادآور شد: همچنین حضور مرحوم آیت الله سیدجعفر کریمی(رض) در دو دوره مجلس خبرگان رهبری، از او یک فقیه مورد اعتماد مردم را به نمایش گذاشت و ثابت کرد که ایشان علاوه بر توانایی علمی، فقهی و همچنین مورد اعتماد بودن در نزد امام راحل، رهبر معظم انقلاب و دیگر بزرگان، در اذهان مردم هم مورد اعتماد بودند و نفوذ کلام داشتند.

وی افزود: ایشان در نهایت با کارهای سنگین علمی و اجرایی که در طول زندگی خود داشتند، در سن حدود ۹۰ سالگی رحلت کردند که این واقعه را به حوزه های علمیه و مخصوصا به مقام معظم رهبری که دوست و همکار خوب خودشان را از دست دادند، تسلیت عرض می کنم؛ همچنین به خانواده ایشان مخصوصا فرزند ارشد ایشان حاج سیدعلی آقا کریمی، عرض تسلیت دارم.

رئیس انجمن تبلیغ و ارتباطات حوزه علمیه قم با اشاره به شخصیت سیاسی مرحوم آیت الله سیدجعفر کریمی(رض)، گفت: شخصیتی که این عالم فقید داشتند، یک شخصیت برجسته علمی و سیاسی بود و همانند امام راحل و مقام معظم رهبری، از یک جامعیت شخصیتی برخوردار بودند؛ حریت و آزادگی ایشان در موضع گیری در مسائل مختلف اقتضا می کرد که در موضوعات گوناگون، نگاه پدرانه به مردم جامعه داشته باشند و نگران جامعه اسلامی بودند.

آیت الله واعظ موسوی اضافه کرد: کسانی که همچون آیت الله سیدجعفر کریمی(رض) از یک شخصیت جامع برخوردار هستند و همچنین حریت و آزادگی را در شخصیت خود پرورانده‌اند، قطعا با اراده خدا، محبت آنان در دل مردم راه پیدا خواهد کرد و این عالم فقید هم، حقیقتا محبوب دل هر کسی بود که او را می شناخت.

وی گفت: این عالم فقید همواره در موضع گیری های سیاسی و اجتماعی هم که داشتند، مصالح کلی نظام و مردم را در نظر می گرفتند و به فکر ارتقاء همه جانبه ایران اسلامی بودند و به همین دلیل بود که در اولین روزهای رحلت ایشان، شخصیت های مختلف سیاسی و علمی، با همه سلیقه های فکری، از درگذشت این عالم جلیل القدر اظهار تأسف کردند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید