با انتشار یک متن صورت گرفت؛
محمد معتمدی ویروس «گرسنگی» را ویروسی خطرناک‌تر و کشنده‌تر از «کرونا» در جهان امروز توصیف کرد که هیچ‌گاه برای مبارزه با آن حالت فوق‌العاده‌ای اعلام نشده است!
۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۲
۰
محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی با انتشار متنی در صفحه شخصی‌اش از کم‌توجهی مردم دنیا به گرسنگی بسیاری از کودکان در جهان انتقاد کرد و از سازمان‌های جهانی مرتبط خواست تا نسبت به رفع این گرفتاری اقدام کنند.
View this post on Instagram

. عدالت اجتماعی چیست؟ آیا رشد اقتصادی با عدالت اجتماعی ارتباطی دارد؟ کشور هند پنجمین اقتصاد بزرگ دنیاست ولی اکثر مردم آن دچار فقر مفرط هستند. و یا کشور امریکا که بزرگترین و ثروتمندترین اقتصاد جهان است سی و هشت میلیون فقیر دارد. معمولا اقشار فرودست جامعه به دولتمردانی امید دارند که شاخص رشد اقتصادی را ارتقا ببخشند به امید آنکه در وضع معیشت آنان بهبودی حاصل شود. در حالی که به نظر می رسد گمشده این قشر محروم، بیش از آن که رشد اقتصادی باشد، عدالت است. هرچند رشد اقتصادی در شرایطی می تواند زمینه ساز عدالت اجتماعی شود ولی غالبا بواسطه مناسبات حاکم بر اقتصاد، این ثروتمندان هستند که با رشد اقتصادی مرفه تر می شوند. به این آمار دقت کنید: روزانه پانزده هزار کودک در جهان بر اثر فقر و گرسنگی می میرند. بر اساس آمار رسمی یونیسف فقط در سال 2016 پنج میلیون و ششصد هزار کودک بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه مرده اند. سالهاست که در هر روز بیست و پنج هزار نفر از بزرگ و کوچک، در جهان در اثر فقر و گرسنگی و سوء تغذیه می میرند در حالی که مجموع تلفات کرونا تا امروز در جهان جمعا چهل و چهار هزار نفر بوده است. ببخشید اگر ناراحتتان کردم ولی بد نیست دنیای پیرامون خود را بهتر بشناسیم. هرچند تصمیم داشتم به دلیل عدم احساس امنیت برای ابراز عقیده در فضای اینستاگرام کمتر مطالب اجتماعی از این دست به اشتراک بگذارم ولی امروز به دلیل سنگینی اندوه، توبه شکستم. درست است. هر روز پانزده هزار کودک در جهان از ویروسی بنام "گرسنگی" می میرند. درمان این ویروس هم هزاران سال است که کشف شده. غذا ...! ولی این ویروس هرگز ریشه کن نشد. هیچکس هم در جهان برایش وضعیت فوق العاده اعلام نکرد. تنها تفاوت این ویروس با کرونا این است که ثروتمندان عالم هم به آن دچار شده اند و شاید به همین دلیل در جهان وضعیت فوق العاده اعلام شد. بلای کرونا می تواند کیفری باشد بر این گناه بشر که سالهاست در برابر این ظلم و بی عدالتی سکوت کرده است. نود و نُه درصد ثروت جهان در اختیار تنها یک درصد از مردم جهان است و یک درصد باقیمانده متعلق به نود و نُه درصد دیگر جهانیان. دنیای زیباییست. نه؟!  . #کرونا #قرنطینه #فقر #عدالت #رشد_اقتصادی #عدالت_اجتماعی #تحریم #محمد_معتمدی #لیبرالیسم #امپریالیسم

A post shared by Mohammad Motamedi (@mohammadmotamedi) on

در متن منتشر شده از سوی محمد معتمدی آمده است:

عدالت اجتماعی چیست؟ آیا رشد اقتصادی با عدالت اجتماعی ارتباطی دارد؟ کشور هند پنجمین اقتصاد بزرگ دنیاست، ولی اکثر مردم آن دچار فقر مفرط هستند. و یا کشور آمریکا که بزرگ‌ترین و ثروتمندترین اقتصاد جهان است سی و هشت میلیون فقیر دارد.

معمولاً اقشار فرودست جامعه به دولتمردانی امید دارند که رشد اقتصادی را ارتقا ببخشند به امید آنکه در وضع معیشت آنان تغییری حاصل شود. در حالی که به نظر می‌رسد گمشده این قشر محروم بیش از آن رشد اقتصادی باشد عدالت است. هرچند رشد اقتصادی در شرایطی می‌تواند زمینه‌ساز عدالت اجتماعی شود ولی غالباً به‌واسطه مناسبات حاکم بر اقتصاد، این ثروتمندان هستند که با رشد اقتصادی مرفه‌تر می‌شوند.

به آمار دقت کنید:

روزانه پانزده هزار کودک در جهان بر اثر فقر و گرسنگی می‌میرند. بر اساس آمار رسمی یونیسف فقط در سال ۲۰۱۶ پنج میلیون و ششصد هزار کودک بر اثر گرسنگی و سو تغذیه مرده‌اند. سال‌هاست که در هر روز بیست و پنج هزار نفر از بزرگ و کوچک، در جهان بر اثر فقر و گرسنگی و سوتغذیه می‌میرند در حالی که مجموع تلفات کرونا تا امروز در جهان جمعاً چهل و چهار هزار نفر بوده است.

ببخشید اگر ناراحتتان کردم ولی بد نیست دنیای پیرامون خود را بهتر بشناسیم. هرچند تصمیم داشتم به دلیل احساس عدم امنیت برای ابراز عقیده در فضای اینستاگرام کمتر مطالب اجتماعی به اشتراک بگذارم و در اینگونه موارد کمتر ابراز عقیده کنم ولی امروز به دلیل سنگینی اندوه، توبه شکستم.

درست است. هر روز پانزده هزار کودک در جهان از ویروس «گرسنگی» می‌میرند. درمان این ویروس هم هزاران سال است که کشف شده. غذا....! ولی این ویروس هرگز ریشه کن نشد. هیچکس هم در جهان برایش وضعیت فوق‌العاده اعلام نکرد. تنها تفاوت این ویروس با کرونا این است که این‌بار ثروتمندان عالم هم به آن دچار شده‌اند و شاید به همین دلیل در جهان، وضعیت فوق‌العاده اعلام شد.

بلای کرونا می‌تواند کیفری باشد بر این گناه بشر که سال‌هاست در برابر این ظلم و بی‌عدالتی سکوت کرده است.

نود و نه درصد ثروت جهان در اختیار تنها یک درصد از مردم جهان است و یک درصد باقیمانده متعلق به نود و نه درصد جهانیان. دنیای زیبایست.

با انتشار یک متن صورت گرفت؛
۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۲
محمد معتمدی ویروس «گرسنگی» را ویروسی خطرناک‌تر و کشنده‌تر از «کرونا» در جهان امروز توصیف کرد که هیچ‌گاه برای مبارزه با آن حالت فوق‌العاده‌ای اعلام نشده است!
محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی با انتشار متنی در صفحه شخصی‌اش از کم‌توجهی مردم دنیا به گرسنگی بسیاری از کودکان در جهان انتقاد کرد و از سازمان‌های جهانی مرتبط خواست تا نسبت به رفع این گرفتاری اقدام کنند.
View this post on Instagram

. عدالت اجتماعی چیست؟ آیا رشد اقتصادی با عدالت اجتماعی ارتباطی دارد؟ کشور هند پنجمین اقتصاد بزرگ دنیاست ولی اکثر مردم آن دچار فقر مفرط هستند. و یا کشور امریکا که بزرگترین و ثروتمندترین اقتصاد جهان است سی و هشت میلیون فقیر دارد. معمولا اقشار فرودست جامعه به دولتمردانی امید دارند که شاخص رشد اقتصادی را ارتقا ببخشند به امید آنکه در وضع معیشت آنان بهبودی حاصل شود. در حالی که به نظر می رسد گمشده این قشر محروم، بیش از آن که رشد اقتصادی باشد، عدالت است. هرچند رشد اقتصادی در شرایطی می تواند زمینه ساز عدالت اجتماعی شود ولی غالبا بواسطه مناسبات حاکم بر اقتصاد، این ثروتمندان هستند که با رشد اقتصادی مرفه تر می شوند. به این آمار دقت کنید: روزانه پانزده هزار کودک در جهان بر اثر فقر و گرسنگی می میرند. بر اساس آمار رسمی یونیسف فقط در سال 2016 پنج میلیون و ششصد هزار کودک بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه مرده اند. سالهاست که در هر روز بیست و پنج هزار نفر از بزرگ و کوچک، در جهان در اثر فقر و گرسنگی و سوء تغذیه می میرند در حالی که مجموع تلفات کرونا تا امروز در جهان جمعا چهل و چهار هزار نفر بوده است. ببخشید اگر ناراحتتان کردم ولی بد نیست دنیای پیرامون خود را بهتر بشناسیم. هرچند تصمیم داشتم به دلیل عدم احساس امنیت برای ابراز عقیده در فضای اینستاگرام کمتر مطالب اجتماعی از این دست به اشتراک بگذارم ولی امروز به دلیل سنگینی اندوه، توبه شکستم. درست است. هر روز پانزده هزار کودک در جهان از ویروسی بنام "گرسنگی" می میرند. درمان این ویروس هم هزاران سال است که کشف شده. غذا ...! ولی این ویروس هرگز ریشه کن نشد. هیچکس هم در جهان برایش وضعیت فوق العاده اعلام نکرد. تنها تفاوت این ویروس با کرونا این است که ثروتمندان عالم هم به آن دچار شده اند و شاید به همین دلیل در جهان وضعیت فوق العاده اعلام شد. بلای کرونا می تواند کیفری باشد بر این گناه بشر که سالهاست در برابر این ظلم و بی عدالتی سکوت کرده است. نود و نُه درصد ثروت جهان در اختیار تنها یک درصد از مردم جهان است و یک درصد باقیمانده متعلق به نود و نُه درصد دیگر جهانیان. دنیای زیباییست. نه؟!  . #کرونا #قرنطینه #فقر #عدالت #رشد_اقتصادی #عدالت_اجتماعی #تحریم #محمد_معتمدی #لیبرالیسم #امپریالیسم

A post shared by Mohammad Motamedi (@mohammadmotamedi) on

در متن منتشر شده از سوی محمد معتمدی آمده است:

عدالت اجتماعی چیست؟ آیا رشد اقتصادی با عدالت اجتماعی ارتباطی دارد؟ کشور هند پنجمین اقتصاد بزرگ دنیاست، ولی اکثر مردم آن دچار فقر مفرط هستند. و یا کشور آمریکا که بزرگ‌ترین و ثروتمندترین اقتصاد جهان است سی و هشت میلیون فقیر دارد.

معمولاً اقشار فرودست جامعه به دولتمردانی امید دارند که رشد اقتصادی را ارتقا ببخشند به امید آنکه در وضع معیشت آنان تغییری حاصل شود. در حالی که به نظر می‌رسد گمشده این قشر محروم بیش از آن رشد اقتصادی باشد عدالت است. هرچند رشد اقتصادی در شرایطی می‌تواند زمینه‌ساز عدالت اجتماعی شود ولی غالباً به‌واسطه مناسبات حاکم بر اقتصاد، این ثروتمندان هستند که با رشد اقتصادی مرفه‌تر می‌شوند.

به آمار دقت کنید:

روزانه پانزده هزار کودک در جهان بر اثر فقر و گرسنگی می‌میرند. بر اساس آمار رسمی یونیسف فقط در سال ۲۰۱۶ پنج میلیون و ششصد هزار کودک بر اثر گرسنگی و سو تغذیه مرده‌اند. سال‌هاست که در هر روز بیست و پنج هزار نفر از بزرگ و کوچک، در جهان بر اثر فقر و گرسنگی و سوتغذیه می‌میرند در حالی که مجموع تلفات کرونا تا امروز در جهان جمعاً چهل و چهار هزار نفر بوده است.

ببخشید اگر ناراحتتان کردم ولی بد نیست دنیای پیرامون خود را بهتر بشناسیم. هرچند تصمیم داشتم به دلیل احساس عدم امنیت برای ابراز عقیده در فضای اینستاگرام کمتر مطالب اجتماعی به اشتراک بگذارم و در اینگونه موارد کمتر ابراز عقیده کنم ولی امروز به دلیل سنگینی اندوه، توبه شکستم.

درست است. هر روز پانزده هزار کودک در جهان از ویروس «گرسنگی» می‌میرند. درمان این ویروس هم هزاران سال است که کشف شده. غذا....! ولی این ویروس هرگز ریشه کن نشد. هیچکس هم در جهان برایش وضعیت فوق‌العاده اعلام نکرد. تنها تفاوت این ویروس با کرونا این است که این‌بار ثروتمندان عالم هم به آن دچار شده‌اند و شاید به همین دلیل در جهان، وضعیت فوق‌العاده اعلام شد.

بلای کرونا می‌تواند کیفری باشد بر این گناه بشر که سال‌هاست در برابر این ظلم و بی‌عدالتی سکوت کرده است.

نود و نه درصد ثروت جهان در اختیار تنها یک درصد از مردم جهان است و یک درصد باقیمانده متعلق به نود و نه درصد جهانیان. دنیای زیبایست.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید