رئیس کلانتری ۱۵۲ خانی‌آباد از بازداشت متهمی خبر داد که با استفاده از ویلچر اقدام به سرقت‌ خودرو می‌کرد.
۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۰
۰
سرهنگ محمدرضا منصوری؛ رئیس کلانتری ۱۵۲ خانی‌آباد با اشاره به بازداشت یک سارق خودرو، درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: چند روز قبل مأموران گشت کلانتری ۱۵۲ خانی‌آباد فردی را که آلات سرقت خودرو به همراه داشت، دستگیر کردند.

رئیس کلانتری ۱۵۲ خانی‌آباد افزود: متهم پس از انتقال به کلانتری، بررسی موضوع، به دلیل نداشتن ادله کافی برای مجرم بودنش و عدم ارتکاب جرم آزاد شد.

وی تصریح کرد: پس از چند روز، مأموران گشت کلانتری دوباره این فرد را رؤیت کردند که وی به محض مشاهده مأموران اقدام به فرار کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم پس از دقایقی توسط مأموران کلانتری دستگیر شد و دربازجویی‌های به عمل آمده به چندین فقره سرقت خودرو در شهرستان شهریار اعتراف کرد.

به گفته منصوری، متهم که دارای ۶ فقره سابقه سرقت خودرو در سطح شهرستان شهریار است با ترفند مسافر و با به همراه داشتن یک عدد ویلچر اقدام به سوار شدن خودرو‌های شخصی کرده و در یک فرصت مناسب با تهدید کردن راننده، خودرو را به سرقت می‌برده است.
رئیس کلانتری ۱۵۲ خانی‌آباد از بازداشت متهمی خبر داد که با استفاده از ویلچر اقدام به سرقت‌ خودرو می‌کرد.
سرهنگ محمدرضا منصوری؛ رئیس کلانتری ۱۵۲ خانی‌آباد با اشاره به بازداشت یک سارق خودرو، درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: چند روز قبل مأموران گشت کلانتری ۱۵۲ خانی‌آباد فردی را که آلات سرقت خودرو به همراه داشت، دستگیر کردند.

رئیس کلانتری ۱۵۲ خانی‌آباد افزود: متهم پس از انتقال به کلانتری، بررسی موضوع، به دلیل نداشتن ادله کافی برای مجرم بودنش و عدم ارتکاب جرم آزاد شد.

وی تصریح کرد: پس از چند روز، مأموران گشت کلانتری دوباره این فرد را رؤیت کردند که وی به محض مشاهده مأموران اقدام به فرار کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم پس از دقایقی توسط مأموران کلانتری دستگیر شد و دربازجویی‌های به عمل آمده به چندین فقره سرقت خودرو در شهرستان شهریار اعتراف کرد.

به گفته منصوری، متهم که دارای ۶ فقره سابقه سرقت خودرو در سطح شهرستان شهریار است با ترفند مسافر و با به همراه داشتن یک عدد ویلچر اقدام به سوار شدن خودرو‌های شخصی کرده و در یک فرصت مناسب با تهدید کردن راننده، خودرو را به سرقت می‌برده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید