شماری از سازمان‌های بین‌المللی در خصوص احتمال وقوع بحران جهانی غذا در پی شیوع کرونا هشدار دادند.
۱۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۴
۰

به خبرگزاری فرانسه، شماری از سازمان‌های بین‌المللی در خصوص خطر وقوع کمبود مواد غذایی در بازار‌های جهانی به سبب آشفتگی‌های ناشی از شیوع کرونا در تجارت جهانی و تأمین مواد غذایی هشدار دادند.

مدیر سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل، مدیر سازمان جهانی بهداشت و مدیر سازمان تجارت جهانی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: پیچیدگی‌ها در خصوص تأمین مواد غذایی ممکن است سبب ایجاد محدودیت‌هایی در زمینه صادرات شود که در این صورت به کمبود در بازار جهانی منجر خواهد شد.

در این بیانیه مشترک همچنین آمده است: در خصوص این سه سازمان که به مسأله بهداشت، تغذیه و تجارت جهانی مرتبط هستند، آنچه مهم به نظر می‌رسد، تأمین امنیت مبادلات تجاری با هدف جلوگیری از کمبود در مواد غذایی بطور خاص می‌باشد.

این سه سازمان در نامه خود از نگرانی هایشان از کُندی اقدام کارکنان بخش‌های کشاورزی و غذا سخن گفته و اعلام کردند این مسأله سبب ایجاد موانعی خواهد شد.

در این بیانیه مشترک همچنین به نیاز‌ها به حمایت از کارکنان بخش تولید مواد غذایی و نیز کارکنان صنعت تحویل مواد غذایی کشاورزی و حفظ امداد‌های غذایی اشاره شده است.

مدیران این سه سازمان اعلام کردند هنگامی که مسأله حمایت از بهداشت و رفاه شهروندان باشد، کشور‌ها باید تضمین کنند که تدابیر تجاری منجر به ایجاد تنش در امداد‌های غذایی نخواهد شد.

مدیران این سازمان‌های جهانی همچنین همکاری‌های بین المللی را در وهله کنونی، ضروری خواندند.

در پایان این بیانیه آمده است: ما باید تضمین کنیم مقابله ما با ویروس کووید-۱۹ به کمبود غیرموجه تولیدات اساسی و نیز سوء تغذیه منجر نخواهد شد.

شماری از سازمان‌های بین‌المللی در خصوص احتمال وقوع بحران جهانی غذا در پی شیوع کرونا هشدار دادند.

به خبرگزاری فرانسه، شماری از سازمان‌های بین‌المللی در خصوص خطر وقوع کمبود مواد غذایی در بازار‌های جهانی به سبب آشفتگی‌های ناشی از شیوع کرونا در تجارت جهانی و تأمین مواد غذایی هشدار دادند.

مدیر سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل، مدیر سازمان جهانی بهداشت و مدیر سازمان تجارت جهانی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: پیچیدگی‌ها در خصوص تأمین مواد غذایی ممکن است سبب ایجاد محدودیت‌هایی در زمینه صادرات شود که در این صورت به کمبود در بازار جهانی منجر خواهد شد.

در این بیانیه مشترک همچنین آمده است: در خصوص این سه سازمان که به مسأله بهداشت، تغذیه و تجارت جهانی مرتبط هستند، آنچه مهم به نظر می‌رسد، تأمین امنیت مبادلات تجاری با هدف جلوگیری از کمبود در مواد غذایی بطور خاص می‌باشد.

این سه سازمان در نامه خود از نگرانی هایشان از کُندی اقدام کارکنان بخش‌های کشاورزی و غذا سخن گفته و اعلام کردند این مسأله سبب ایجاد موانعی خواهد شد.

در این بیانیه مشترک همچنین به نیاز‌ها به حمایت از کارکنان بخش تولید مواد غذایی و نیز کارکنان صنعت تحویل مواد غذایی کشاورزی و حفظ امداد‌های غذایی اشاره شده است.

مدیران این سه سازمان اعلام کردند هنگامی که مسأله حمایت از بهداشت و رفاه شهروندان باشد، کشور‌ها باید تضمین کنند که تدابیر تجاری منجر به ایجاد تنش در امداد‌های غذایی نخواهد شد.

مدیران این سازمان‌های جهانی همچنین همکاری‌های بین المللی را در وهله کنونی، ضروری خواندند.

در پایان این بیانیه آمده است: ما باید تضمین کنیم مقابله ما با ویروس کووید-۱۹ به کمبود غیرموجه تولیدات اساسی و نیز سوء تغذیه منجر نخواهد شد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید