گودرزی:
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: ما باید تهدید تحریم های بیگانگان را به فرصتی برای اقتصاد کشور تبدیل کنیم و به ظرفیت های داخلی خودمان باور داشته باشیم.
۱۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۱
۰

عباس گودرزی  درباره اولویت‌های مجلس یازدهم، اظهار داشت: حل مشکلات اقتصادی، اصلاح ساختار بودجه، شناسایی فرارهای مالیاتی و معافیت‌هایی که ضرورت ندارد و همچنین تکیه بر ظرفیت‌های داخلی اولویت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: امیدواریم که در مجلس یازدهم بتوانیم با تقویت بُعد نظارتی مجلس، نظارت بیشتری بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و دولت داشته باشیم.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی باید در مجلس آینده پیگیری شود، گفت: ما باید تهدید تحریم‌های بیگانگان را به فرصتی برای اقتصاد کشور تبدیل کنیم و به ظرفیت‌های داخلی خودمان باور داشته باشیم.

وی تصریح کرد: به هر میزان که بتوانیم بودجه کشور را مستقل از نفت تعریف کنیم، طبعاً فرصت تضعیف اقتصاد توسط بیگانگان و دشمنان که هر روز با ترفند جدیدی دنبال شکست جمهوری اسلامی هستند از بین می‌رود

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: ما باید تهدید تحریم های بیگانگان را به فرصتی برای اقتصاد کشور تبدیل کنیم و به ظرفیت های داخلی خودمان باور داشته باشیم.

عباس گودرزی  درباره اولویت‌های مجلس یازدهم، اظهار داشت: حل مشکلات اقتصادی، اصلاح ساختار بودجه، شناسایی فرارهای مالیاتی و معافیت‌هایی که ضرورت ندارد و همچنین تکیه بر ظرفیت‌های داخلی اولویت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: امیدواریم که در مجلس یازدهم بتوانیم با تقویت بُعد نظارتی مجلس، نظارت بیشتری بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و دولت داشته باشیم.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی باید در مجلس آینده پیگیری شود، گفت: ما باید تهدید تحریم‌های بیگانگان را به فرصتی برای اقتصاد کشور تبدیل کنیم و به ظرفیت‌های داخلی خودمان باور داشته باشیم.

وی تصریح کرد: به هر میزان که بتوانیم بودجه کشور را مستقل از نفت تعریف کنیم، طبعاً فرصت تضعیف اقتصاد توسط بیگانگان و دشمنان که هر روز با ترفند جدیدی دنبال شکست جمهوری اسلامی هستند از بین می‌رود

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید