جوکار :
منتخب مردم یزد در مجلس یازدهم گفت: بانک‌ها باید امسال تسهیلات لازم را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی بگذارند و باید اقدامات حمایتی صورت گیرد تا واحدهای تولیدی تعطیل شده، مجدداً فعالیت کنند.
۱۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۰
۰

درباره اولویت‌های مجلس یازدهم، گفت: در وهله اول باید تنگناهای اقتصادی و معیشتی حل و فصل شود و به ویژه آنکه باید برای مشکلات درآمدی دهک‌های پایین جامعه چاره‌اندیشی شود.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات ما ناشی از عوامل بیرونی نیست، ادامه داد: مشکلات کشور به ویژه در زمینه اقتصادی بر اثر ناکارآمدی برخی از سیستم‌های داخلی و عدم هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف ایجاد شده است و باید در سال آینده این مسئله حل شود.

منتخب مردم یزد در مجلس یازدهم تصریح کرد: مجلس آینده باید توجه اساسی به حل مشکلات اقتصادی، معیشتی و اشتغال و مسکن داشته باشد چرا که این مسائل دغدغه اصلی مردم است.

جوکار با اشاره به اینکه دولت در ۶ سال گذشته توجه به بخش مسکن را تعطیل کرد، گفت: البته این روزها دولت می‌خواهد اقداماتی را در زمینه بهبود وضعیت مسکن انجام دهد که بعید است نتیجه‌ای در بر داشته باشد و بهتر است دولت زمین رایگان در اختیار مردم قرار دهد تا آنان خودشان اقدام به ساخت خانه کنند و دولت باید از تصدی گری دست بردارد.

وی تأکید کرد: ممکن است تحریم‌ها باعث بخشی از مشکلات کشور شده باشد اما بخش قابل توجهی از مشکلات ما به دلیل عملکرد نامطلوب برخی از مسئولان است و ربطی به تحریم‌ها ندارد. بانک‌ها باید در سال آینده تسهیلات لازم را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی بگذارند و همچنین باید اقدامات حمایتی صورت گیرد تا واحدهای تولیدی تعطیل شده، مجدداً فعالیت خود را انجام دهند.

منتخب مردم یزد در مجلس یازدهم گفت: بانک‌ها باید امسال تسهیلات لازم را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی بگذارند و باید اقدامات حمایتی صورت گیرد تا واحدهای تولیدی تعطیل شده، مجدداً فعالیت کنند.

درباره اولویت‌های مجلس یازدهم، گفت: در وهله اول باید تنگناهای اقتصادی و معیشتی حل و فصل شود و به ویژه آنکه باید برای مشکلات درآمدی دهک‌های پایین جامعه چاره‌اندیشی شود.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات ما ناشی از عوامل بیرونی نیست، ادامه داد: مشکلات کشور به ویژه در زمینه اقتصادی بر اثر ناکارآمدی برخی از سیستم‌های داخلی و عدم هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف ایجاد شده است و باید در سال آینده این مسئله حل شود.

منتخب مردم یزد در مجلس یازدهم تصریح کرد: مجلس آینده باید توجه اساسی به حل مشکلات اقتصادی، معیشتی و اشتغال و مسکن داشته باشد چرا که این مسائل دغدغه اصلی مردم است.

جوکار با اشاره به اینکه دولت در ۶ سال گذشته توجه به بخش مسکن را تعطیل کرد، گفت: البته این روزها دولت می‌خواهد اقداماتی را در زمینه بهبود وضعیت مسکن انجام دهد که بعید است نتیجه‌ای در بر داشته باشد و بهتر است دولت زمین رایگان در اختیار مردم قرار دهد تا آنان خودشان اقدام به ساخت خانه کنند و دولت باید از تصدی گری دست بردارد.

وی تأکید کرد: ممکن است تحریم‌ها باعث بخشی از مشکلات کشور شده باشد اما بخش قابل توجهی از مشکلات ما به دلیل عملکرد نامطلوب برخی از مسئولان است و ربطی به تحریم‌ها ندارد. بانک‌ها باید در سال آینده تسهیلات لازم را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی بگذارند و همچنین باید اقدامات حمایتی صورت گیرد تا واحدهای تولیدی تعطیل شده، مجدداً فعالیت خود را انجام دهند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید