یک‌ منبع نزدیک به بیمارستان مسیح دانشوری گفت: اخبار منتشره در خصوص واردات داروی favipiravir توسط رئیس بیمارستان مسیح دانشوری برای مسئولان کشور کذب است.
۱۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۶
۱

یک‌ منبع نزدیک به بیمارستان مسیح دانشوری گفت: اخبار منتشره در خصوص واردات داروی favipiravir توسط بیمارستان مسیح دانشوری و ریاست این بیمارستان کذب است و این بیمارستان هیچ گونه دارویی برای مسئولین اختصاص نداده است.

این منبع افزود: پرسنل زحمتکش و از جان کذشته بیمارستان مسیح دانشوری همچون گذشته در حال خدمات رسانی به همه مردم هستند و هیچگونه تفاوتی میان مردم و مسئولین قائل نیستند.

این منبع در پایان گفت: از رسانه‌ها میخواهیم در شرایط کنونی که کادر درمانی کشور نیاز به آرامش دارند از انتشار اخبار نادرست و گمانه زنی‌ها خودداری کنند تا خدمات رسانی این قشر زحمتکش به حاشیه نرود.

یک‌ منبع نزدیک به بیمارستان مسیح دانشوری گفت: اخبار منتشره در خصوص واردات داروی favipiravir توسط رئیس بیمارستان مسیح دانشوری برای مسئولان کشور کذب است.

یک‌ منبع نزدیک به بیمارستان مسیح دانشوری گفت: اخبار منتشره در خصوص واردات داروی favipiravir توسط بیمارستان مسیح دانشوری و ریاست این بیمارستان کذب است و این بیمارستان هیچ گونه دارویی برای مسئولین اختصاص نداده است.

این منبع افزود: پرسنل زحمتکش و از جان کذشته بیمارستان مسیح دانشوری همچون گذشته در حال خدمات رسانی به همه مردم هستند و هیچگونه تفاوتی میان مردم و مسئولین قائل نیستند.

این منبع در پایان گفت: از رسانه‌ها میخواهیم در شرایط کنونی که کادر درمانی کشور نیاز به آرامش دارند از انتشار اخبار نادرست و گمانه زنی‌ها خودداری کنند تا خدمات رسانی این قشر زحمتکش به حاشیه نرود.

بهترین خرید
نظرات
شیرین صفوی
تکذیب یعنی تایید ، تایید یعنی تکذیب !!!!!!!!!!
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}