شبکه تلویزیونی المیادین، عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن تاکید کرد برای آزادی مأرب تصمیم گیری شده است.
۱۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۷
۰
محمد البخیتی با بیان این خبر افزود، در این موضوع، در برابر برخورد مثبتی که داشتیم، پاسخی دریافت نکرده ایم.
 
وی که در برنامه لعبه الامم در المیادین سخن می‌گفت، از میانجیگری‌هایی ناموفق با هدف حل موضوع مأرب خبر داد و گفت: «برای آزادسازی مأرب تصمیم گیری شده است. ما به میانجیگری‌های داخلی و میانجیگری یک کشور عربی که نگرش حمایتی به اخوان المسلمین دارد فرصت دادیم، زیرا مأرب، منطقه تحت تسلط و تمرکز اخوان المسلمین است به همین منظور مدعی هستیم که در این موضوع با اعتماد به شرایط معین، از جمله گشودن راهها، تعامل مثبت با درآمد‌های نفتی و گازی به عنوان حق همه شهروندان، اتصال مجدد جریان برق در مناطقی که برق آن‌ها قطع شده بود و اینکه مأرب به مکان دیگری در کشور تبدیل نشود که شاهد ایجاد اتاق فرماندهی عملیات بودند، تعامل مثبت داشتیم، اما در مقابل نتیجه‌ای حاصل نشده است.»
 
وی منافع عربستان در توقف جنگ را بیش از منافع یمن دانست و تاکید کرد: «توقف جنگ منفعت مشترک است، اما منفعت عربستان در این زمینه بیش از منفعت یمن است، زیرا یمن چیز‌های زیادی ندارد که از دست بدهد، اما عربستان می‌داند که در گردابی افتاده است و تداوم جنگ به معنی تداوم این مشکل و حتی بیشتر شدن آن است. در واقع عربستان در حال حاضر با مشکل روبروست و مشکلی هم برای آینده در انتظار این کشور است.
 
محمد علی الحوثی: ائتلاف سعودی باید از شرایط خود عقب نشینی کند
 
عضو شورای عالی سیاسی یمن اعلام کرد ائتلاف سعودی باید از شرایطی که در سر دارد عقب نشینی کند.
 
محمد علی الحوثی گفت ائتلاف سعودی باید از شرایطی، چون اصرار بر قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد، طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس و نتایج گفتگوی ملی یمن، عقب نشینی کند.
 
وی افزود ائتلاف سعودی یا باید از شرایط خود دست بکشد یا به حکم کمیته چهار جانبه عربی، اسلامی و آسیایی زیر نظر سازمان ملل متحد تن دهد.
الحوثی ادامه داد پاسخ مثبت به خواسته‌ها برای توقف جنگ، به معنی تن دادن به شرایطی نیست که از آغاز آن شرایط رد شده بود.
شبکه تلویزیونی المیادین، عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن تاکید کرد برای آزادی مأرب تصمیم گیری شده است.
محمد البخیتی با بیان این خبر افزود، در این موضوع، در برابر برخورد مثبتی که داشتیم، پاسخی دریافت نکرده ایم.
 
وی که در برنامه لعبه الامم در المیادین سخن می‌گفت، از میانجیگری‌هایی ناموفق با هدف حل موضوع مأرب خبر داد و گفت: «برای آزادسازی مأرب تصمیم گیری شده است. ما به میانجیگری‌های داخلی و میانجیگری یک کشور عربی که نگرش حمایتی به اخوان المسلمین دارد فرصت دادیم، زیرا مأرب، منطقه تحت تسلط و تمرکز اخوان المسلمین است به همین منظور مدعی هستیم که در این موضوع با اعتماد به شرایط معین، از جمله گشودن راهها، تعامل مثبت با درآمد‌های نفتی و گازی به عنوان حق همه شهروندان، اتصال مجدد جریان برق در مناطقی که برق آن‌ها قطع شده بود و اینکه مأرب به مکان دیگری در کشور تبدیل نشود که شاهد ایجاد اتاق فرماندهی عملیات بودند، تعامل مثبت داشتیم، اما در مقابل نتیجه‌ای حاصل نشده است.»
 
وی منافع عربستان در توقف جنگ را بیش از منافع یمن دانست و تاکید کرد: «توقف جنگ منفعت مشترک است، اما منفعت عربستان در این زمینه بیش از منفعت یمن است، زیرا یمن چیز‌های زیادی ندارد که از دست بدهد، اما عربستان می‌داند که در گردابی افتاده است و تداوم جنگ به معنی تداوم این مشکل و حتی بیشتر شدن آن است. در واقع عربستان در حال حاضر با مشکل روبروست و مشکلی هم برای آینده در انتظار این کشور است.
 
محمد علی الحوثی: ائتلاف سعودی باید از شرایط خود عقب نشینی کند
 
عضو شورای عالی سیاسی یمن اعلام کرد ائتلاف سعودی باید از شرایطی که در سر دارد عقب نشینی کند.
 
محمد علی الحوثی گفت ائتلاف سعودی باید از شرایطی، چون اصرار بر قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد، طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس و نتایج گفتگوی ملی یمن، عقب نشینی کند.
 
وی افزود ائتلاف سعودی یا باید از شرایط خود دست بکشد یا به حکم کمیته چهار جانبه عربی، اسلامی و آسیایی زیر نظر سازمان ملل متحد تن دهد.
الحوثی ادامه داد پاسخ مثبت به خواسته‌ها برای توقف جنگ، به معنی تن دادن به شرایطی نیست که از آغاز آن شرایط رد شده بود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}