خلبان‌های جنگنده‌های ناونشین باید از مهارت بالایی در تاکسی کردن بر روی ناوهواپیمابر برخوردار باشند البته که این امر بدون وجود مارشالر‌ها امکان پذیر نیست.
۱۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۲:۳۹
۰
خلبان‌های جنگنده‌های ناونشین باید از مهارت بالایی در تاکسی کردن بر روی ناوهواپیمابر برخوردار باشند البته که این امر بدون وجود مارشالر‌ها امکان پذیر نیست.
ارسال نظر