۱۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۲:۳۲
۰

ویدیویی از لشگرکشی موریانه‌ها در مقابل مورچه‌ها

پارسینه: یک دسته موریانه در مسیر بالایی و یک دسته مورچه در مسیر پایینی در حال حرکت هستند. هر دو دسته برای خودشون نگهبانانی دارند که نفرات مقابل را تحت نظر دارند.