یک دسته موریانه در مسیر بالایی و یک دسته مورچه در مسیر پایینی در حال حرکت هستند. هر دو دسته برای خودشون نگهبانانی دارند که نفرات مقابل را تحت نظر دارند.
۱۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۲:۳۲
۰
یک دسته موریانه در مسیر بالایی و یک دسته مورچه در مسیر پایینی در حال حرکت هستند. هر دو دسته برای خودشون نگهبانانی دارند که نفرات مقابل را تحت نظر دارند.