نمکی گفت: نباید دچار غفلت و بی‌خیالی شویم زیرا ما هنوز در مرحله مدیریت بیماری هستیم و به فاز مهار و کنترل بیماری نرسیده‌ایم.
۱۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۶
۱

سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه  کمیته ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: به هیچ عنوان نباید منحنی شیوع کرونا ما را مغرور و دچار غفلت کند زیرا اپیدمی مانند ورزش کشتی است؛ در کشتی  در دقیقه نود فکر می‌کنید که با امتیاز  رقیب خود را خاک کرده‌اید اما او با یک ضربه فنی شما را خاک می‌کند.

او ادامه داد: اگر ما لحظه‌ای غفلت کنیم  این منحنی با یک پیک وحشتناک همه را گرفتار می‌کند و من از همه خواهش می‌کنم که در چنین شرایطی دچار غفلت و بی‌خیالی نشویم زیرا ما هنوز در مرحله مدیریت بیماری هستیم و به فاز مهار و کنترل بیماری نرسیده‌ایم و باید حواسمان به این پیک  باشد.

نمکی گفت: نباید دچار غفلت و بی‌خیالی شویم زیرا ما هنوز در مرحله مدیریت بیماری هستیم و به فاز مهار و کنترل بیماری نرسیده‌ایم.

سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه  کمیته ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: به هیچ عنوان نباید منحنی شیوع کرونا ما را مغرور و دچار غفلت کند زیرا اپیدمی مانند ورزش کشتی است؛ در کشتی  در دقیقه نود فکر می‌کنید که با امتیاز  رقیب خود را خاک کرده‌اید اما او با یک ضربه فنی شما را خاک می‌کند.

او ادامه داد: اگر ما لحظه‌ای غفلت کنیم  این منحنی با یک پیک وحشتناک همه را گرفتار می‌کند و من از همه خواهش می‌کنم که در چنین شرایطی دچار غفلت و بی‌خیالی نشویم زیرا ما هنوز در مرحله مدیریت بیماری هستیم و به فاز مهار و کنترل بیماری نرسیده‌ایم و باید حواسمان به این پیک  باشد.

بهترین خرید
نظرات
سبحان شاهمرادی اصولگرا
بحمدالله
در جریان بحران کرونا در جهان
قدرت پوشالی و تبلیغاتی و خیالی
بهداشتی و پزشکی و مدیریت کشورهای فرنگی خاصه آمریکا که همیشه خودش را
ناجی کره زمین می پنداشت
بر ملا شد و
همگان فهمیدند قدرت بهداشتی و پزشکی و مدیریتی کشور ما ، چین و روسیه علی رغم
فضاسازی های رسانه ای خیلی بیشتر از قدرت بهداشتی و پزشکی و مدیریت در غرب است
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید