گزارش‌ها حاکی است در سال گذشته میلادی (۲۰۱۹) در ژاپن ۱۹ هزار و ۹۵۹ مورد خودکشی رخ داده است که نسبت به سال ۲۰۱۸ میلادی ۴. ۲ درصد کمتر است.
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۷
۰

به گزارش تلویزیون نیپون، این دهمین سال متوالی است که این شاخص کاهش یافته است نخستین بار از سال ۱۹۷۸ است که آمار خودشکی در این کشور به زیر ۲۰ هزار مورد رسیده است با این حال، در سطح جهانی، میزان خودکشی در ژاپن قابل توجه است.  

بر اساس داده‌های منتشر شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در میان هفت عضو این سازمان، از سال ۱۹۹۸ تا کنون بیشترین خودکشی در ژاپن روی داده است. 

در سال ۲۰۱۷، دولت اصول کلی سیاست پیشگیری از خودکشی را تدوین کرد.  

هدف این است که تا سال ۲۰۲۶ میزان خودکشی به ۳۰ درصد یا بیشتر نسبت به سال ۲۰۱۵ کاهش یابد، از جمله اقدامات برای این هدف ارائه خدمات مشاوره در سایت‌های رسانه‌های اجتماعی است که توسط جوانان استفاده می‌شود. 

خودکشی در ژاپن به یک مساله بغرنج اجتماعی و ملی تبدیل شده است در سال ۲۰۱۴ به طور متوسط روزانه ۷۰ تن از مردم ژاپن اقدام به خودکشی می‌کردند که بیشترینشان را مردان تشکیل می‌دادند. 

با این حال گزارش‌ها حاکی است خودکشی کودکان و نوجوانان در این کشور به بیشترین حد خود در سه دهه گذشته رسیده است به طوری که در سال تحصیلی ۲۰۱۷/۲۰۱۸ میلادی ۲۵۰ دانش آموز در مقاطع ابتدایی تا دبیرستان اقدام به خودکشی کرده‌اند این تعداد ۵ برابر سال پیش از آن و بیشترین میزان خودکشی در نوجوانان از سال ۱۹۸۶ اعلام شده است. 

کاهش آمار خودکشی در ژاپن
 
گزارش‌ها حاکی است در سال گذشته میلادی (۲۰۱۹) در ژاپن ۱۹ هزار و ۹۵۹ مورد خودکشی رخ داده است که نسبت به سال ۲۰۱۸ میلادی ۴. ۲ درصد کمتر است.

به گزارش تلویزیون نیپون، این دهمین سال متوالی است که این شاخص کاهش یافته است نخستین بار از سال ۱۹۷۸ است که آمار خودشکی در این کشور به زیر ۲۰ هزار مورد رسیده است با این حال، در سطح جهانی، میزان خودکشی در ژاپن قابل توجه است.  

بر اساس داده‌های منتشر شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در میان هفت عضو این سازمان، از سال ۱۹۹۸ تا کنون بیشترین خودکشی در ژاپن روی داده است. 

در سال ۲۰۱۷، دولت اصول کلی سیاست پیشگیری از خودکشی را تدوین کرد.  

هدف این است که تا سال ۲۰۲۶ میزان خودکشی به ۳۰ درصد یا بیشتر نسبت به سال ۲۰۱۵ کاهش یابد، از جمله اقدامات برای این هدف ارائه خدمات مشاوره در سایت‌های رسانه‌های اجتماعی است که توسط جوانان استفاده می‌شود. 

خودکشی در ژاپن به یک مساله بغرنج اجتماعی و ملی تبدیل شده است در سال ۲۰۱۴ به طور متوسط روزانه ۷۰ تن از مردم ژاپن اقدام به خودکشی می‌کردند که بیشترینشان را مردان تشکیل می‌دادند. 

با این حال گزارش‌ها حاکی است خودکشی کودکان و نوجوانان در این کشور به بیشترین حد خود در سه دهه گذشته رسیده است به طوری که در سال تحصیلی ۲۰۱۷/۲۰۱۸ میلادی ۲۵۰ دانش آموز در مقاطع ابتدایی تا دبیرستان اقدام به خودکشی کرده‌اند این تعداد ۵ برابر سال پیش از آن و بیشترین میزان خودکشی در نوجوانان از سال ۱۹۸۶ اعلام شده است. 

کاهش آمار خودکشی در ژاپن
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید