دبیرکل گردان‌های الخراسانی عراق تأکید کرد که مقاومت عراق طرح قوی و محکمی برای مقابله با نیروهای آمریکایی دارد.
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۱
۰

«علی الیاسری» دبیرکل گردان‌های الخراسانی عراق گفت که پس از شکست آمریکا و فرار آن از پایگاه‌های نظامی، اکنون نیروهای آمریکایی به دنبال ترساندن مقاومت عراق هستند.

الیاسری اشاره کرد که مقاومت عراق در مقرهای مشخص حضور ندارد بلکه در صورت نیاز در تمامی مناطق تحرک دارد و لذا مقاومت طرح قوی و محکمی برای هر گونه رویارویی با نیروهای آمریکایی در اختیار دارد.

طبق گزارش شبکه العالم، الیاسری اظهار داشت که ما هیچ ترسی از حملات آمریکا نداریم چرا که عزم و اراده ما برای استمرار مقاومت در برابر نیروهای آمریکایی را افزایش می‌دهد و هرگونه حمله احتمالی آمریکا علیه مقاومت عراق پیآمدهایی را به دنبال خواهد داشت.

او گفت که آمریکا پس از شکست داعش در تلاش برای اجرای طرح‌های جدید است که هدف از آن ایجاد آشفتگی در عراق است و اکنون ما نیز بر سر دو راهی هستیم یا باید حاکمیت و کرامت خود را حفظ کنیم و یا اینکه تسلیم اراده آمریکا شویم.

او افزود که طی هفته‌های گذشته ۲۶ حمله علیه نیروهای آمریکایی صورت گرفت که آن‌ها را وادار به عقب‌نشینی و فرار کرد.

دبیرکل گردان‌های الخراسانی عراق تأکید کرد که مقاومت عراق طرح قوی و محکمی برای مقابله با نیروهای آمریکایی دارد.

«علی الیاسری» دبیرکل گردان‌های الخراسانی عراق گفت که پس از شکست آمریکا و فرار آن از پایگاه‌های نظامی، اکنون نیروهای آمریکایی به دنبال ترساندن مقاومت عراق هستند.

الیاسری اشاره کرد که مقاومت عراق در مقرهای مشخص حضور ندارد بلکه در صورت نیاز در تمامی مناطق تحرک دارد و لذا مقاومت طرح قوی و محکمی برای هر گونه رویارویی با نیروهای آمریکایی در اختیار دارد.

طبق گزارش شبکه العالم، الیاسری اظهار داشت که ما هیچ ترسی از حملات آمریکا نداریم چرا که عزم و اراده ما برای استمرار مقاومت در برابر نیروهای آمریکایی را افزایش می‌دهد و هرگونه حمله احتمالی آمریکا علیه مقاومت عراق پیآمدهایی را به دنبال خواهد داشت.

او گفت که آمریکا پس از شکست داعش در تلاش برای اجرای طرح‌های جدید است که هدف از آن ایجاد آشفتگی در عراق است و اکنون ما نیز بر سر دو راهی هستیم یا باید حاکمیت و کرامت خود را حفظ کنیم و یا اینکه تسلیم اراده آمریکا شویم.

او افزود که طی هفته‌های گذشته ۲۶ حمله علیه نیروهای آمریکایی صورت گرفت که آن‌ها را وادار به عقب‌نشینی و فرار کرد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید