رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام به بی احترامی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به جواد ظریف و اتهام زنی به ستاد پاسخ داد.
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۹
۰

 حجت الله نیکی ملکی در صفحه توییتر خود نوشت: به دروغ گفتن، تحریم و غارت اموال مردم ایران خاتمه دهید. صادق باشید و دلیل عصبانیت خود را بگویید، عصبانی هستید، چون علیرغم تحریم‌ها نتوانستید مانعی برای تولید. تامین و تدارک خط تولید ماسک و دارو‌های مورد نیاز بیماران کرونایی ایرانی توسط ستاد اجرایی فرمان امام شوید.

ستاد اجرایی فرمان امام به بی‌احترامی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پاسخ داد
 
رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام به بی احترامی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به جواد ظریف و اتهام زنی به ستاد پاسخ داد.

 حجت الله نیکی ملکی در صفحه توییتر خود نوشت: به دروغ گفتن، تحریم و غارت اموال مردم ایران خاتمه دهید. صادق باشید و دلیل عصبانیت خود را بگویید، عصبانی هستید، چون علیرغم تحریم‌ها نتوانستید مانعی برای تولید. تامین و تدارک خط تولید ماسک و دارو‌های مورد نیاز بیماران کرونایی ایرانی توسط ستاد اجرایی فرمان امام شوید.

ستاد اجرایی فرمان امام به بی‌احترامی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پاسخ داد
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید