در جدیدترین رده‌بندی فدراسیون جهانی تیراندازی آرمینا صادقیان در تفنگ بادی در رده سیزدهم قرار دارد.
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۰
۰

فدراسیون جهانی تیراندازی رنکینگ جدید تیراندازان را در ماه آوریل منتشر کرد که بر اساس آن الهه احمدی در تفنگ سه وضعیت یک پله صعود داشت. آرمینا صادقیان با یک پله سقوط در تفنگ بادی در رده سیزدهم قرار گرفت. نجمه خدمتی در تفنگ بادی شش پله و در سه وضعیت ۹ پله سقوط داشت. 

در این ماه قرار بود مسابقات تیراندازی جام جهانی هند برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد.

نجمه خدمتی، آرمینا صادقیان، فاطمه کرم زاده، هانیه رستمیان، مهیار صداقت و جواد فروغی تیراندازان المپیکی ایران هستند.

نمایندگان اهداف پروازی ایران در ماده اسکیت مردان برای هشتمین ماه پیاپی در رنکینگ جهانی اهداف پروازی جایگاهی ندارند.

هم‌چنین سه نماینده ایران در تراپ بانوان و یک نماینده ایران در تراپ مردان در این ماه از رده‌بندی فدراسیون جهانی خارج شدند.  

رنکینگ تیراندازان ایران در ماده‌های مختلف در ماه آوریل ۲۰۲۰ به شرح زیر است: (اعداد داخل پرانتز رنکینگ ماه قبل تیراندازان است).

* تفنگ ۱۰ متر زنان:
۱۳- آرمینا صادقیان (۱۲)
۳۷- نجمه خدمتی (۳۱)
۳۸- فاطمه کرم زاده (۴۱)
۴۱- الهه احمدی (۳۴)
۱۶۹- مه لقا جام بزرگ (۱۷۲)

* تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان:
۱۹- الهه احمدی (۲۰)
۷۱- نجمه خدمتی (۶۲)
۴۹- فاطمه کرم زاده (۵۳)
۵۳- مه لقا جام بزرگ (۵۸)

* تفنگ ۱۰ متر مردان:
۲۱-  مهیار صداقت (۲۱)
۲۴-  حسین باقری (۲۵)
۶۲- پوریا نوروزیان (۶۶)
۱۱۵- امیر محمد نکونام (۱۰۷)

* تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان:
۵۴- پوریا نوروزیان (۵۳)
۸۶- مهیار صداقت (۸۸)

* تپانچه ۱۰ متر زنان:
۱۶- گلنوش سبقت‌الهی (۱۵)
۵۴- هانیه رستمیان (۵۰)
۵۹- مینا قربانی (۵۹)
۱۰۴- آمیتیس جعفری (۱۰۵)

* تپانچه ۲۵ متر زنان:
۳۳- گلنوش سبقت الهی (۳۲)
۶۷- هانیه رستمی (۶۲)

* تپانچه ۱۰ متر مردان:
۲۰- سجاد پورحسینی (۲۱)
۱۰۶-  وحید گلخندان (۱۰۳)
۱۰۶-  جواد فروغی (۱۲۲)
۱۲۹-  ابراهیم برخورداری (۱۴۵)

* تراپ مردان
۱۲۹-  نریمان نیکخو (۱۰۰)
محمد حسین پرورش نیا  حذف شده

* تراپ زنان
سپیده سیرانی، شیدا فرح پور، مرضیه پرورش نیا سه نماینده ایران بودند که در این ماه از رنکینگ جهانی خارج شدند.

* اسکیت مردان:
نمایندگان اسکیت مردان ایران برای هفتمین ماه پیاپی از  رنکینگ فدراسیون جهانی خارج شدند.

در جدیدترین رده‌بندی فدراسیون جهانی تیراندازی آرمینا صادقیان در تفنگ بادی در رده سیزدهم قرار دارد.

فدراسیون جهانی تیراندازی رنکینگ جدید تیراندازان را در ماه آوریل منتشر کرد که بر اساس آن الهه احمدی در تفنگ سه وضعیت یک پله صعود داشت. آرمینا صادقیان با یک پله سقوط در تفنگ بادی در رده سیزدهم قرار گرفت. نجمه خدمتی در تفنگ بادی شش پله و در سه وضعیت ۹ پله سقوط داشت. 

در این ماه قرار بود مسابقات تیراندازی جام جهانی هند برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد.

نجمه خدمتی، آرمینا صادقیان، فاطمه کرم زاده، هانیه رستمیان، مهیار صداقت و جواد فروغی تیراندازان المپیکی ایران هستند.

نمایندگان اهداف پروازی ایران در ماده اسکیت مردان برای هشتمین ماه پیاپی در رنکینگ جهانی اهداف پروازی جایگاهی ندارند.

هم‌چنین سه نماینده ایران در تراپ بانوان و یک نماینده ایران در تراپ مردان در این ماه از رده‌بندی فدراسیون جهانی خارج شدند.  

رنکینگ تیراندازان ایران در ماده‌های مختلف در ماه آوریل ۲۰۲۰ به شرح زیر است: (اعداد داخل پرانتز رنکینگ ماه قبل تیراندازان است).

* تفنگ ۱۰ متر زنان:
۱۳- آرمینا صادقیان (۱۲)
۳۷- نجمه خدمتی (۳۱)
۳۸- فاطمه کرم زاده (۴۱)
۴۱- الهه احمدی (۳۴)
۱۶۹- مه لقا جام بزرگ (۱۷۲)

* تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان:
۱۹- الهه احمدی (۲۰)
۷۱- نجمه خدمتی (۶۲)
۴۹- فاطمه کرم زاده (۵۳)
۵۳- مه لقا جام بزرگ (۵۸)

* تفنگ ۱۰ متر مردان:
۲۱-  مهیار صداقت (۲۱)
۲۴-  حسین باقری (۲۵)
۶۲- پوریا نوروزیان (۶۶)
۱۱۵- امیر محمد نکونام (۱۰۷)

* تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان:
۵۴- پوریا نوروزیان (۵۳)
۸۶- مهیار صداقت (۸۸)

* تپانچه ۱۰ متر زنان:
۱۶- گلنوش سبقت‌الهی (۱۵)
۵۴- هانیه رستمیان (۵۰)
۵۹- مینا قربانی (۵۹)
۱۰۴- آمیتیس جعفری (۱۰۵)

* تپانچه ۲۵ متر زنان:
۳۳- گلنوش سبقت الهی (۳۲)
۶۷- هانیه رستمی (۶۲)

* تپانچه ۱۰ متر مردان:
۲۰- سجاد پورحسینی (۲۱)
۱۰۶-  وحید گلخندان (۱۰۳)
۱۰۶-  جواد فروغی (۱۲۲)
۱۲۹-  ابراهیم برخورداری (۱۴۵)

* تراپ مردان
۱۲۹-  نریمان نیکخو (۱۰۰)
محمد حسین پرورش نیا  حذف شده

* تراپ زنان
سپیده سیرانی، شیدا فرح پور، مرضیه پرورش نیا سه نماینده ایران بودند که در این ماه از رنکینگ جهانی خارج شدند.

* اسکیت مردان:
نمایندگان اسکیت مردان ایران برای هفتمین ماه پیاپی از  رنکینگ فدراسیون جهانی خارج شدند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}