فرمانده کل نیروی انتظامی به دولت پیشنهاد داد تا افراد و مشاغل مشمول طرح فاصله‌گذاری اجتماعی مورد حمایت ویژه قرار گیرند.
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۷
۰

سردار حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا که به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به این که با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی بسیاری از مشاغل مشمول این طرح،‌پیشنهاد حمایت از اقشار آسیب‌پذیری را که نیاز به کار روزانه و درآمد روزمزد دارند، مطرح کرد و خواستار توجه به مسائل حمایتی و تامین اجتماعی دولتی شد.

وی گفت: این گروه از اقشار جامعه، همیشه و همواره در تمامی صحنه‌ها و عرصه‌ها در کنار نظام و دولت بوده‌اند و باید توجه ویژه‌ای به آنان صورت گیرد.

فرمانده کل نیروی انتظامی به دولت پیشنهاد داد تا افراد و مشاغل مشمول طرح فاصله‌گذاری اجتماعی مورد حمایت ویژه قرار گیرند.

سردار حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا که به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به این که با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی بسیاری از مشاغل مشمول این طرح،‌پیشنهاد حمایت از اقشار آسیب‌پذیری را که نیاز به کار روزانه و درآمد روزمزد دارند، مطرح کرد و خواستار توجه به مسائل حمایتی و تامین اجتماعی دولتی شد.

وی گفت: این گروه از اقشار جامعه، همیشه و همواره در تمامی صحنه‌ها و عرصه‌ها در کنار نظام و دولت بوده‌اند و باید توجه ویژه‌ای به آنان صورت گیرد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید