فولادگر مطرح کرد
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی می‌گوید بانک مرکزی باید بر نحوه اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر به تعویق افتادن اقساط تسهیلات بانکی نظارت دقیقی داشته باشد تا از سرپیچی بانک ها و سرگردانی مردم جلوگیری کند.
۱۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۶
۰

حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس  در واکنش به عدم همکاری برخی بانک‌ها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای تعلیق سه ماهه پرداخت اقساط بانکی، گفت: بانک مرکزی باید بر نحوه اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر به تعویق افتادن اقساط تسهیلات بانکی نظارت دقیقی داشته باشد تا از سرپیچی بانک ها و سرگردانی مردم جلوگیری کند.

ضرورت استفاده از ظرفیت کمیسیون اقتصادی برای کمک به کسب و کارها

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مصوبات دولت در حوزه اقتصادی برای کمک به کسب و کارها، باید به دقت اجرایی شود درغیر این صورت نه تنها گره ای از مردم باز نخواهد شد بلکه انتظارات برخی از مالکان نیز به دلیل اعلام عمومی این تصمیمات افزایش می‌یابد حال آنکه ممکن است این تصمیمات اجرایی نشود، افزود: بانک مرکزی می تواند با سیستم نظارتی خود و استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های اقتصادی و حمایت از تولید ملی مجلس از کسب و کارها به درستی حمایت کند.

رکود و تعطیلی ناشی از کرونا، تعداد کارگران بیکار را افزایش داد

وی اظهار کرد: در اثر شیوع کرونا کسب و کارهای بسیاری کساد و کارگرانی که به صورت روزمزد مشغول به فعالیت بودند از کار بیکار شده و از نظر مالی با مشکلات بسیاری روبه رو شدند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بانک مرکزی باید تصمیمات اقتصادی اخذ شده در رابطه با کرونا را سریع به بانک‌ها ابلاغ کند، اضافه کرد: از آنجایی که شیوع کرونا دستمزد روزمزد افراد را به شدت کاهش داده، امکان پرداخت اقساط از سوی آنها وجود ندارد به همین دلیل باید تمهیدات خاص و ویژه ای برای همه در نظر گرفته شود./

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی می‌گوید بانک مرکزی باید بر نحوه اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر به تعویق افتادن اقساط تسهیلات بانکی نظارت دقیقی داشته باشد تا از سرپیچی بانک ها و سرگردانی مردم جلوگیری کند.

حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس  در واکنش به عدم همکاری برخی بانک‌ها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای تعلیق سه ماهه پرداخت اقساط بانکی، گفت: بانک مرکزی باید بر نحوه اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر به تعویق افتادن اقساط تسهیلات بانکی نظارت دقیقی داشته باشد تا از سرپیچی بانک ها و سرگردانی مردم جلوگیری کند.

ضرورت استفاده از ظرفیت کمیسیون اقتصادی برای کمک به کسب و کارها

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مصوبات دولت در حوزه اقتصادی برای کمک به کسب و کارها، باید به دقت اجرایی شود درغیر این صورت نه تنها گره ای از مردم باز نخواهد شد بلکه انتظارات برخی از مالکان نیز به دلیل اعلام عمومی این تصمیمات افزایش می‌یابد حال آنکه ممکن است این تصمیمات اجرایی نشود، افزود: بانک مرکزی می تواند با سیستم نظارتی خود و استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های اقتصادی و حمایت از تولید ملی مجلس از کسب و کارها به درستی حمایت کند.

رکود و تعطیلی ناشی از کرونا، تعداد کارگران بیکار را افزایش داد

وی اظهار کرد: در اثر شیوع کرونا کسب و کارهای بسیاری کساد و کارگرانی که به صورت روزمزد مشغول به فعالیت بودند از کار بیکار شده و از نظر مالی با مشکلات بسیاری روبه رو شدند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بانک مرکزی باید تصمیمات اقتصادی اخذ شده در رابطه با کرونا را سریع به بانک‌ها ابلاغ کند، اضافه کرد: از آنجایی که شیوع کرونا دستمزد روزمزد افراد را به شدت کاهش داده، امکان پرداخت اقساط از سوی آنها وجود ندارد به همین دلیل باید تمهیدات خاص و ویژه ای برای همه در نظر گرفته شود./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید