دستورالعمل نحوه پرداخت بیمه بی کاری به دلیل کرونا (corona) توسط وزارت کار و تامین اجتماعی نهایی شد.
۱۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۰
۰
دستورالعمل بیمه بی کاری به دلیل شیوع کرونا توسط معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تدوین و امضاء شد.

در این دستورالعمل آمده است: باتوجه به گستردگی شیوع ویروس کرونا در کشور و اقدامات موثری که این وزارت خانه به منظور ارائه خدمات لایق‌تر به جامعه هدف در حوزه حمایت از مشاغل و بیمه بی کاری من جمله طراحی سامانه الکترونیکی ثبت تقاضا متقاضیان بیمه بی کاری بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و کاریابی‌های غیردولتی و همینطور حذف مراحل حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری تا پایان اردیبهشت به عمل آورده است، طبق این دستورالعمل ضروری است ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها بعد از اخذ درخواست متقاضیان واجد شرایط بیمه بیکاری از سامانه فوق الذکر که حداکثر تا پایان اردیبهشت در سامانه مربوطه ثبت نام و تقاضا نموده یا می‌نمایند، نسبت به بررسی غیر حضوری کلیه شرایط قانونی لازم، اقدام و بدون نیاز به روال معمول و طرح موضوع در کمینه‌های مربوطه، در صورت احراز شرایط قانونی برای دریافت مقرری بیمه بی کاری بابت ماه‌های اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، نسبت به ارسال لیست مشمولین به شعب تامین اجتماعی مربوطه جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری ماه‌های مذکور اقدام نمایند، بدیهی است استمرار پرداخت مقرری بیمه بیکاری بعد از پایان ۳ ماه ذکر شده (اسفند- فروردین و اردیبهشت ماه) مستلزم رسیدگی حضوری و طرح پرونده در کمیته‌های مربوطه خواهد بود. شعب تامین اجتماعی موظفند در چارچوب قوانین مربوطه و در اسرع وقت، نسبت به برقراری مقرری بیمه بیکاری برای اشخاص مشمول برای مدت زمان مقرر در این دستورالعمل اقدام و نتیجه را به ادارات فوق الذکر و متقاضی اعلام نمایند.
 
دستورالعمل پرداخت بیمه بیکاری به علت کرونا
 
 
 
 
منبع:سرپوش
دستورالعمل نحوه پرداخت بیمه بی کاری به دلیل کرونا (corona) توسط وزارت کار و تامین اجتماعی نهایی شد.
دستورالعمل بیمه بی کاری به دلیل شیوع کرونا توسط معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تدوین و امضاء شد.

در این دستورالعمل آمده است: باتوجه به گستردگی شیوع ویروس کرونا در کشور و اقدامات موثری که این وزارت خانه به منظور ارائه خدمات لایق‌تر به جامعه هدف در حوزه حمایت از مشاغل و بیمه بی کاری من جمله طراحی سامانه الکترونیکی ثبت تقاضا متقاضیان بیمه بی کاری بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و کاریابی‌های غیردولتی و همینطور حذف مراحل حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری تا پایان اردیبهشت به عمل آورده است، طبق این دستورالعمل ضروری است ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها بعد از اخذ درخواست متقاضیان واجد شرایط بیمه بیکاری از سامانه فوق الذکر که حداکثر تا پایان اردیبهشت در سامانه مربوطه ثبت نام و تقاضا نموده یا می‌نمایند، نسبت به بررسی غیر حضوری کلیه شرایط قانونی لازم، اقدام و بدون نیاز به روال معمول و طرح موضوع در کمینه‌های مربوطه، در صورت احراز شرایط قانونی برای دریافت مقرری بیمه بی کاری بابت ماه‌های اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، نسبت به ارسال لیست مشمولین به شعب تامین اجتماعی مربوطه جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری ماه‌های مذکور اقدام نمایند، بدیهی است استمرار پرداخت مقرری بیمه بیکاری بعد از پایان ۳ ماه ذکر شده (اسفند- فروردین و اردیبهشت ماه) مستلزم رسیدگی حضوری و طرح پرونده در کمیته‌های مربوطه خواهد بود. شعب تامین اجتماعی موظفند در چارچوب قوانین مربوطه و در اسرع وقت، نسبت به برقراری مقرری بیمه بیکاری برای اشخاص مشمول برای مدت زمان مقرر در این دستورالعمل اقدام و نتیجه را به ادارات فوق الذکر و متقاضی اعلام نمایند.
 
دستورالعمل پرداخت بیمه بیکاری به علت کرونا
 
 
 
 
منبع:سرپوش
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید