یک فرمانده الحشد الشعبی می‌گوید که آمریکا به «عادل عبدالمهدی» در خصوص حمله به مواضع گروه‌های مقاومت پیام داده است.
۱۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۱
۰

پیام آمریکا به «عادل عبدالمهدی» در خصوص حمله به مواضع حشد شعبی

 «کمال الحسناوی» از فرماندهان الحشد الشعبی و دبیرکل جنبش «الابدال» عراق در گفت‌وگویی از تهدید آمریکا برای هدف قرار دادن گروه‌های مقاومت سخن گفت.

او به وبسایت بغداد الیوم گفت که «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر مستعفی عراق پیام‌هایی از جانب آمریکا در خصوص حمله به گروه‌های مقاومت و حشد شعبی دریافت کرده است.

الحسناوی همچنین گفت که سیاسیون عراقی از اقدامات آمریکا در هنگام خروج از برخی پایگاه‌ها نگرانند و این خروج را به حساب آمادگی آمریکا برای حمله به الحشد الشعبی می‌گذارند.

او هدف آمریکا از دادن این پیام به عبدالمهدی را ایجاد ترس در میان نیرو‌های عراقی عنوان کرد تا از این رهگذر، عقب‌نشینی نیرو‌های آمریکا در آرامش صورت گیرد و این تهدیدات همچنین با این قصد و نیت است که القاء شود آمریکا هنوز قدرتمند و مسلط بر اوضاع است و ترسی از گروه‌های مقاومت ندارد.

الحسناوی افزود: «ما نیرو‌های مقاومت در برابر آمریکا هستیم و نیرو‌های آمریکایی را ضعیف می‌دانیم و آن‌ها توانایی پاسخ گویی به گروه‌های مقاومت را ندارند».

دبیرکل جنبش الابدال عراق عقب‌نشینی آمریکا از برخی پایگاه‌ها در این کشور را کاستن از فشار‌ها بر خود و دوری از تلفات جانی در هنگام حملات دانست.

سخنان این فرمانده الحشد الشعبی در خصوص پیام آمریکا به نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور عراق پس از آن صورت می‌گیرد که عبدالمهدی امروز نسبت به پرواز‌های بدون مجوز ائتلاف آمریکایی در نزدیکی مناطق نظامی به شدت ابراز نگرانی کرد.


یک فرمانده الحشد الشعبی می‌گوید که آمریکا به «عادل عبدالمهدی» در خصوص حمله به مواضع گروه‌های مقاومت پیام داده است.

پیام آمریکا به «عادل عبدالمهدی» در خصوص حمله به مواضع حشد شعبی

 «کمال الحسناوی» از فرماندهان الحشد الشعبی و دبیرکل جنبش «الابدال» عراق در گفت‌وگویی از تهدید آمریکا برای هدف قرار دادن گروه‌های مقاومت سخن گفت.

او به وبسایت بغداد الیوم گفت که «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر مستعفی عراق پیام‌هایی از جانب آمریکا در خصوص حمله به گروه‌های مقاومت و حشد شعبی دریافت کرده است.

الحسناوی همچنین گفت که سیاسیون عراقی از اقدامات آمریکا در هنگام خروج از برخی پایگاه‌ها نگرانند و این خروج را به حساب آمادگی آمریکا برای حمله به الحشد الشعبی می‌گذارند.

او هدف آمریکا از دادن این پیام به عبدالمهدی را ایجاد ترس در میان نیرو‌های عراقی عنوان کرد تا از این رهگذر، عقب‌نشینی نیرو‌های آمریکا در آرامش صورت گیرد و این تهدیدات همچنین با این قصد و نیت است که القاء شود آمریکا هنوز قدرتمند و مسلط بر اوضاع است و ترسی از گروه‌های مقاومت ندارد.

الحسناوی افزود: «ما نیرو‌های مقاومت در برابر آمریکا هستیم و نیرو‌های آمریکایی را ضعیف می‌دانیم و آن‌ها توانایی پاسخ گویی به گروه‌های مقاومت را ندارند».

دبیرکل جنبش الابدال عراق عقب‌نشینی آمریکا از برخی پایگاه‌ها در این کشور را کاستن از فشار‌ها بر خود و دوری از تلفات جانی در هنگام حملات دانست.

سخنان این فرمانده الحشد الشعبی در خصوص پیام آمریکا به نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور عراق پس از آن صورت می‌گیرد که عبدالمهدی امروز نسبت به پرواز‌های بدون مجوز ائتلاف آمریکایی در نزدیکی مناطق نظامی به شدت ابراز نگرانی کرد.


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}