سهام آسیا اقیانوسیه با تداوم تاثیر منفی پاندمی ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی به نوسان خود ادامه داد و سهام اروپا معاملات خود را با سقوط شاخص‌های سهام آغاز کرد.
۱۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۹
۰
روز دوشنبه، سهام آسیا اقیانوسیه با تداوم تأثیر منفی پاندمی ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی به نوسان خود ادامه داد و سهام اروپا معاملات خود را با سقوط شاخص‌ها آغاز کرد.

در بازار استرالیا بر خلاف بازار‌های منطقه با جهش بیش از ۸ درصدی سهام شرکت‌های مالی و بانکی شاخص بورس به شدت جهش کرد.

نیکی ژاپن ۱.۵۷ درصد سقوط کرد.

در بازار چین کامپوزیت شانگ‌های ۰.۹۰ درصد پایین آمد و هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ با سقوط ۱.۱۴ درصدی روبرو شد.

کوسپی کره‌جنوبی تقریباً بدون تغییر باقی ماند (تن‌ها ۰.۰۴ درصد افت کرد) در حالی که ای‌اس‌اکس استرالیا با جهشی ۷ درصدی روبرو شد.

بازار‌های اروپا هم که در اولین ساعت معاملات امروز خود به سر می‌برند، کار خود را با افت آغاز کرده‌اند.

داکس آلمان ۱.۰۴ درصد، کاک فرانسه ۱.۹۲ درصد و فوتسی انگلیس ۱.۸۳ درصد سقوط کردند و فوتسی میلان ۲.۱۴ درصد از ارزش خود را از دست داد.

شاخص پن‌یوروپین استاکس ۶۰۰ هم ۱.۴۳ درصد در آغاز معاملات امروز سقوط کرد.


سهام آسیا اقیانوسیه با تداوم تاثیر منفی پاندمی ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی به نوسان خود ادامه داد و سهام اروپا معاملات خود را با سقوط شاخص‌های سهام آغاز کرد.
روز دوشنبه، سهام آسیا اقیانوسیه با تداوم تأثیر منفی پاندمی ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی به نوسان خود ادامه داد و سهام اروپا معاملات خود را با سقوط شاخص‌ها آغاز کرد.

در بازار استرالیا بر خلاف بازار‌های منطقه با جهش بیش از ۸ درصدی سهام شرکت‌های مالی و بانکی شاخص بورس به شدت جهش کرد.

نیکی ژاپن ۱.۵۷ درصد سقوط کرد.

در بازار چین کامپوزیت شانگ‌های ۰.۹۰ درصد پایین آمد و هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ با سقوط ۱.۱۴ درصدی روبرو شد.

کوسپی کره‌جنوبی تقریباً بدون تغییر باقی ماند (تن‌ها ۰.۰۴ درصد افت کرد) در حالی که ای‌اس‌اکس استرالیا با جهشی ۷ درصدی روبرو شد.

بازار‌های اروپا هم که در اولین ساعت معاملات امروز خود به سر می‌برند، کار خود را با افت آغاز کرده‌اند.

داکس آلمان ۱.۰۴ درصد، کاک فرانسه ۱.۹۲ درصد و فوتسی انگلیس ۱.۸۳ درصد سقوط کردند و فوتسی میلان ۲.۱۴ درصد از ارزش خود را از دست داد.

شاخص پن‌یوروپین استاکس ۶۰۰ هم ۱.۴۳ درصد در آغاز معاملات امروز سقوط کرد.


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید