محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در گفتگو با واحد اخبار صدا و سیما درباره بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا توضیح داد.
۱۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۶
۰
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در گفتگو با واحد اخبار صدا و سیما درباره بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا توضیح داد.