دادستان صومعه سرا با تأکید بر لزوم همکاری واحد‌های صنفی و مردم برای مقابله با ویروس کرونا، گفت: اتحادیه‌ها ساعت کاری را به واحد‌های صنفی اطلاع رسانی کنند.
۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۹
۰
ابراهیم انصاری عصر یکشنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا در فرمانداری صومعه سرا با اشاره به دسته بندی مشاغل از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، اظهار کرد: برخی از مشاغل فعال در شهرستان صومعه سرا در این دسته بندی‌ها حضور ندارند.

وی با بیان اینکه مصالح فروشی و تعمیرات موبایل و گل فروشی و برنج فروشی‌ها باید توسط اتحادیه‌ها شیفت بندی شوند، افزود: هر اتحادیه باید در زمینه دایر بودن واحد‌های صنفی خود برای ارائه خدمات به مردم از قبل از طریق فضای مجازی اطلاع رسانی کند.

دادستان صومعه سرا با تأکید بر لزوم رعایت ساعت کاری از سوی واحد‌های صنفی، گفت: واحد‌های صنفی فعال باید ساعت تعیین شده را رعایت کرده و اینگونه نباشد که واحد‌ها تا پایان شب مشغول به فعالیت باشند.

وی با اشاره به اینکه این طرح تا ۲۰ فروردین لازم الاجرا است، تصریح کرد: از تمام صنف‌ها و اتحادیه‌ها و مردم می‌خواهیم برای کنترل این بیماری همکاری لازم را داشته باشند.


دادستان صومعه سرا با تأکید بر لزوم همکاری واحد‌های صنفی و مردم برای مقابله با ویروس کرونا، گفت: اتحادیه‌ها ساعت کاری را به واحد‌های صنفی اطلاع رسانی کنند.
ابراهیم انصاری عصر یکشنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا در فرمانداری صومعه سرا با اشاره به دسته بندی مشاغل از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، اظهار کرد: برخی از مشاغل فعال در شهرستان صومعه سرا در این دسته بندی‌ها حضور ندارند.

وی با بیان اینکه مصالح فروشی و تعمیرات موبایل و گل فروشی و برنج فروشی‌ها باید توسط اتحادیه‌ها شیفت بندی شوند، افزود: هر اتحادیه باید در زمینه دایر بودن واحد‌های صنفی خود برای ارائه خدمات به مردم از قبل از طریق فضای مجازی اطلاع رسانی کند.

دادستان صومعه سرا با تأکید بر لزوم رعایت ساعت کاری از سوی واحد‌های صنفی، گفت: واحد‌های صنفی فعال باید ساعت تعیین شده را رعایت کرده و اینگونه نباشد که واحد‌ها تا پایان شب مشغول به فعالیت باشند.

وی با اشاره به اینکه این طرح تا ۲۰ فروردین لازم الاجرا است، تصریح کرد: از تمام صنف‌ها و اتحادیه‌ها و مردم می‌خواهیم برای کنترل این بیماری همکاری لازم را داشته باشند.


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید