طالبان معرفی هیات مذاکره کننده از سوی دولت افغانستان را مخالف توافقنامه صلح با آمریکا خواند و افزود با هیاتی گفتگو خواهد کرد که براساس توافقات تشکیل شده باشد.
۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۲:۲۷
۰
طالبان در واکنش به این اقدام دولت افغانستان مبنی بر معرفی هیات ۲۱ نفری گفتگو کننده با طالبان، اعلام کرد که این هیات از سوی حکومت معرفی شده و این «خلاف موضع اصولی» طالبان و توافق صلح آمریکا با این گر‌وه است.

طالبان در بیانیه‌ای همچنین اعلام کرد که دولت افغانستان می‌تواند همانند دیگر افغان‌ها به‌عنوان یک طرف در مذاکره شرکت کند.

طالبان تاکید کرد برای رسیدن به صلح دائمی و واقعی، این هیات مذاکره کننده باید با موافقت کامل تمامی طرف‌ها تشکیل شود، تا بتواند نماینده تمامی طرف‌ها باشد. اما اکنون دیده می‌شود که دیگر طرف‌ها از تیم اعلام شده رضایتی ندارند.

طالبان همچنین افزود با هیاتی گفتگو خواهد کرد که براساس توافقات و استاندارد‌ها تشکیل شده باشد.

پیش‌تر وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود کمک‌های مالی ایالات متحده به افغانستان به دلیل شکست تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید در این کشور، به میزان یک میلیلارد دلار کاهش پیدا کرد.
طالبان معرفی هیات مذاکره کننده از سوی دولت افغانستان را مخالف توافقنامه صلح با آمریکا خواند و افزود با هیاتی گفتگو خواهد کرد که براساس توافقات تشکیل شده باشد.
طالبان در واکنش به این اقدام دولت افغانستان مبنی بر معرفی هیات ۲۱ نفری گفتگو کننده با طالبان، اعلام کرد که این هیات از سوی حکومت معرفی شده و این «خلاف موضع اصولی» طالبان و توافق صلح آمریکا با این گر‌وه است.

طالبان در بیانیه‌ای همچنین اعلام کرد که دولت افغانستان می‌تواند همانند دیگر افغان‌ها به‌عنوان یک طرف در مذاکره شرکت کند.

طالبان تاکید کرد برای رسیدن به صلح دائمی و واقعی، این هیات مذاکره کننده باید با موافقت کامل تمامی طرف‌ها تشکیل شود، تا بتواند نماینده تمامی طرف‌ها باشد. اما اکنون دیده می‌شود که دیگر طرف‌ها از تیم اعلام شده رضایتی ندارند.

طالبان همچنین افزود با هیاتی گفتگو خواهد کرد که براساس توافقات و استاندارد‌ها تشکیل شده باشد.

پیش‌تر وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود کمک‌های مالی ایالات متحده به افغانستان به دلیل شکست تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید در این کشور، به میزان یک میلیلارد دلار کاهش پیدا کرد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید