جدول زمانبندی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹ اعلام شد.
۰۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۷
۰
جدول پخش برنامه مدر سه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش و ۴ سیما برای روز یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ ریاضی پایه هفتم

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ فرهنگ و هنر پایه نهم

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ ریاضی پایه هشتم

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول دبستان

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش دوم دبستان

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش سوم دبستان

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ علوم تجربی و تفکر چهارم دبستان

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ فارسی و نگارش پنجم دبستان

ساعت ۱۳.۲۰ تا ۱۳.۴۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی ششم دبستان

متوسطه دوم:

ساعت ۱۵ درس عربی زبان قران پایه ۱۰

ساعت ۱۵.۳۰ فیزیک ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۶ زمین شناسی پایه ۱۱

ساعت ۱۶.۳۰ فیزیک پایه ۱۱

ساعت ۱۷ عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۷.۳۰ شیمی پایه ۱۲

شبکه ۴

جدول برنامه دروس رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ ریاضی و آمار ۲ پایه ۱۱

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ روانشناسی پایه ۱۱

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ تاریخ اسلام ۳

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ ریاضی و آمار ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ قالیبافی درجه ۲ پایه ۱۰

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ ریاضی ۲ پایه ۱۱

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ افترافکت رشته جلوه‌های ویژه تصویرسازی پایه ۱۲
جدول زمانبندی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹ اعلام شد.
جدول پخش برنامه مدر سه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش و ۴ سیما برای روز یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ ریاضی پایه هفتم

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ فرهنگ و هنر پایه نهم

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ ریاضی پایه هشتم

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول دبستان

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش دوم دبستان

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش سوم دبستان

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ علوم تجربی و تفکر چهارم دبستان

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ فارسی و نگارش پنجم دبستان

ساعت ۱۳.۲۰ تا ۱۳.۴۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی ششم دبستان

متوسطه دوم:

ساعت ۱۵ درس عربی زبان قران پایه ۱۰

ساعت ۱۵.۳۰ فیزیک ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۶ زمین شناسی پایه ۱۱

ساعت ۱۶.۳۰ فیزیک پایه ۱۱

ساعت ۱۷ عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۷.۳۰ شیمی پایه ۱۲

شبکه ۴

جدول برنامه دروس رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ ریاضی و آمار ۲ پایه ۱۱

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ روانشناسی پایه ۱۱

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ تاریخ اسلام ۳

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ ریاضی و آمار ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ قالیبافی درجه ۲ پایه ۱۰

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ ریاضی ۲ پایه ۱۱

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ افترافکت رشته جلوه‌های ویژه تصویرسازی پایه ۱۲
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید