جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی در راستای خدمت رسانی بدون وقفه به مردم عزیز و ایثارگران عرصه بهداشت و درمان و نیروهای امدادی و انتظامی در تمام ساعات شبانه روز در آمادگی کامل هستند و خواهند بود.
۰۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۹
۰
در پی انتشار خبرتصمیم به تعطیلی 70 درصد سکوها از سوی جایگاه‌داران، روابط عمومی کانون سراسری جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی کشور اعلام کرد: جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی در راستای خدمت رسانی بدون وقفه به مردم عزیز و ایثارگران عرصه بهداشت و درمان و نیروهای امدادی و انتظامی در تمام ساعات شبانه روز در آمادگی کامل هستند و خواهند بود.

کانون سراسری جایگاه‌داران عرضه فراورده‌های نفتی کشور به عنوان تنها تشکل قانونی این صنف خدمت‌گزار که بیش از 30 انجمن استانی را نمایندگی می‌کند، بدینوسیله اظهارات افراد غیر مسئول و بدون وجاهت قانونی را مبنی بر وقفه فعالیت مجاری عرضه درحال و آینده را قویا" تکذیب کرده واعلام می‌کند این صنف خدوم کماکان در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا بوده وتمامی جایگاه‌ها فعال و درحال عرضه خدمات هستند.

پیش از این نیز روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ضمن تکذیب شایعه تعطیلی جایگاه‌های توزیع فرآورده‌های خاطرنشان کرده بود: عملیات توزیع سوخت در جایگاه‌ها مطابق معمول و به صورت ۲۴ ساعت شبانه روز انجام می‌شود و هیچگونه برنامه تعطیلی در روزهای آتی نخواهد داشت.

لذا از هموطنان عزیز تقاضا دارد بدون هیچ گونه نگرانی و در کمال آرامش و طبق روال معمول در طول مدت شبانه روز و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به جایگاه‌های عرضه سوخت مراجعه و سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند.
جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی در راستای خدمت رسانی بدون وقفه به مردم عزیز و ایثارگران عرصه بهداشت و درمان و نیروهای امدادی و انتظامی در تمام ساعات شبانه روز در آمادگی کامل هستند و خواهند بود.
در پی انتشار خبرتصمیم به تعطیلی 70 درصد سکوها از سوی جایگاه‌داران، روابط عمومی کانون سراسری جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی کشور اعلام کرد: جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی در راستای خدمت رسانی بدون وقفه به مردم عزیز و ایثارگران عرصه بهداشت و درمان و نیروهای امدادی و انتظامی در تمام ساعات شبانه روز در آمادگی کامل هستند و خواهند بود.

کانون سراسری جایگاه‌داران عرضه فراورده‌های نفتی کشور به عنوان تنها تشکل قانونی این صنف خدمت‌گزار که بیش از 30 انجمن استانی را نمایندگی می‌کند، بدینوسیله اظهارات افراد غیر مسئول و بدون وجاهت قانونی را مبنی بر وقفه فعالیت مجاری عرضه درحال و آینده را قویا" تکذیب کرده واعلام می‌کند این صنف خدوم کماکان در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا بوده وتمامی جایگاه‌ها فعال و درحال عرضه خدمات هستند.

پیش از این نیز روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ضمن تکذیب شایعه تعطیلی جایگاه‌های توزیع فرآورده‌های خاطرنشان کرده بود: عملیات توزیع سوخت در جایگاه‌ها مطابق معمول و به صورت ۲۴ ساعت شبانه روز انجام می‌شود و هیچگونه برنامه تعطیلی در روزهای آتی نخواهد داشت.

لذا از هموطنان عزیز تقاضا دارد بدون هیچ گونه نگرانی و در کمال آرامش و طبق روال معمول در طول مدت شبانه روز و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به جایگاه‌های عرضه سوخت مراجعه و سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید