فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: تعدادی از زندانیان فراری زندان سقز دستگیر شدند.
۰۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۵
۰
سردار علی آزادی اظهار داشت: شهر سقز تحت کنترل نیرو‌های انتظامی است و تاکنون چندین نفر از فراریان زندان سقز دستگیر شده‌اند.

وی تصریح کرد: نیرو‌های ما در شهر سقز در حیطه کاری خودشان مشغول انجام وظیفه هستند و مردم هیچ نگرانی از این بابت نداشته نباشند.

فرمانده انتظامی استان کردستان اظهار داشت: دادگستری کردستان مشغول پیگیری این قضیه بوده و نتیجه از طریق مقامات قضایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شامگاه امروز حدود ۷۰ نفر از زندانیان زندان سقز فرار کردند.

شاهدان عینی می‌گویند، تعدادی از این زندانیان در حین فرار ماشین‌های عبوری از مسیر را به زور از مردم گرفته و یا سوار شده‌اند و با تهدید چاقو از محل گریخته‌اند.

براساس مشاهدات این شاهدان عینی، تعدادی از این زندانیان از کوچه‌های مقابل زندان وارد شهر شده و فرار کرده‌اند.
فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: تعدادی از زندانیان فراری زندان سقز دستگیر شدند.
سردار علی آزادی اظهار داشت: شهر سقز تحت کنترل نیرو‌های انتظامی است و تاکنون چندین نفر از فراریان زندان سقز دستگیر شده‌اند.

وی تصریح کرد: نیرو‌های ما در شهر سقز در حیطه کاری خودشان مشغول انجام وظیفه هستند و مردم هیچ نگرانی از این بابت نداشته نباشند.

فرمانده انتظامی استان کردستان اظهار داشت: دادگستری کردستان مشغول پیگیری این قضیه بوده و نتیجه از طریق مقامات قضایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شامگاه امروز حدود ۷۰ نفر از زندانیان زندان سقز فرار کردند.

شاهدان عینی می‌گویند، تعدادی از این زندانیان در حین فرار ماشین‌های عبوری از مسیر را به زور از مردم گرفته و یا سوار شده‌اند و با تهدید چاقو از محل گریخته‌اند.

براساس مشاهدات این شاهدان عینی، تعدادی از این زندانیان از کوچه‌های مقابل زندان وارد شهر شده و فرار کرده‌اند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید