ابراهیمی:
عضو فراکسیون امید مجلس می گوید: اهمیت تولید و تاثیر آن برکاهش وابستگی به دیگر کشورها، رفع بیکاری و اشتغالزایی موجب شده رهبر معظم انقلاب مجددا در نام گذاری سال به امر تولید تاکید داشته باشند.
۰۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۶
۰

علی ابراهیمی  با اشاره به نامگذاری سال 99 به نام سال جهش تولید از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: تحقق شعار "جهش تولید" الزاماتی دارد که جز با همفکری و همدلی همه ارکان و مردم میسر نمی شود، باید همه همگام با یکدیگر در جهت تحقق شعار سال حرکت کنیم.

نماینده مردم شازند در مجلس با تاکید براینکه یکی از برنامه‌های اساسی مجلس یازدهم باید توجه به مشکلات اساسی و مهم مردم یعنی معیشت، اقتصاد، تورم و اشتغال باشد، مطرح کرد: مجلس ریل‌گذاری‌های لازم در زمینه تولید و اشتغال را باید انجام دهد و دولت هم در ریل‌گذاری انجام شده توسط مجلس حرکت کند.

بیشتربخوانید:

آمایش سرزمین اولین گام برای ایجاد جهش تولید است/ آمادگی مجلس برای تسهیل صادرات با تنقیح قوانین
ابراهیمی رفع نیازهای بازنشستگان و همسان سازی حقوق آنان را یکی از اولویت های مجلس یازدهم برشمرد و ادامه داد: اهمیت تولید و تاثیر آن بر کاهش وابستگی به دیگر کشورها، رفع بیکاری و اشتغالزایی موجب شده رهبر معظم انقلاب مجددا در نام گذاری سال به امر تولید تاکید داشته باشند.

عضو فراکسیون امید مجلس اظهارداشت: اگر بخواهیم جهش تولید ایجاد کنیم و از وضع رکود کنونی خارج شده و به رونق دست یابیم باید موانع تولید را از سر راه برداریم و به نخبگان و جوانان کشور اعتماد کنیم، مطرح کرد: تحقق شعار جهش تولید نیازمند خلاقیت‌ها و نوآوری‌جوانان مبتکر کشور و همچنین قوای سه گانه است تا دست در دست یکدیگر دهند و این امر محقق شود. مجلس یازدهم هم باید در مسیر تحقق شعار سال اقدامات مؤثر را به عمل آورد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید براینکه دولت و مجلس باید با جدیت تمام زمینه را برای تحقق شعار سال فراهم آورند،تصریح کرد: دولت و مجلس باید پاسخ مناسبی برای اشتغال و رفع بیکاری جامعه داشته باشند./

عضو فراکسیون امید مجلس می گوید: اهمیت تولید و تاثیر آن برکاهش وابستگی به دیگر کشورها، رفع بیکاری و اشتغالزایی موجب شده رهبر معظم انقلاب مجددا در نام گذاری سال به امر تولید تاکید داشته باشند.

علی ابراهیمی  با اشاره به نامگذاری سال 99 به نام سال جهش تولید از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: تحقق شعار "جهش تولید" الزاماتی دارد که جز با همفکری و همدلی همه ارکان و مردم میسر نمی شود، باید همه همگام با یکدیگر در جهت تحقق شعار سال حرکت کنیم.

نماینده مردم شازند در مجلس با تاکید براینکه یکی از برنامه‌های اساسی مجلس یازدهم باید توجه به مشکلات اساسی و مهم مردم یعنی معیشت، اقتصاد، تورم و اشتغال باشد، مطرح کرد: مجلس ریل‌گذاری‌های لازم در زمینه تولید و اشتغال را باید انجام دهد و دولت هم در ریل‌گذاری انجام شده توسط مجلس حرکت کند.

بیشتربخوانید:

آمایش سرزمین اولین گام برای ایجاد جهش تولید است/ آمادگی مجلس برای تسهیل صادرات با تنقیح قوانین
ابراهیمی رفع نیازهای بازنشستگان و همسان سازی حقوق آنان را یکی از اولویت های مجلس یازدهم برشمرد و ادامه داد: اهمیت تولید و تاثیر آن بر کاهش وابستگی به دیگر کشورها، رفع بیکاری و اشتغالزایی موجب شده رهبر معظم انقلاب مجددا در نام گذاری سال به امر تولید تاکید داشته باشند.

عضو فراکسیون امید مجلس اظهارداشت: اگر بخواهیم جهش تولید ایجاد کنیم و از وضع رکود کنونی خارج شده و به رونق دست یابیم باید موانع تولید را از سر راه برداریم و به نخبگان و جوانان کشور اعتماد کنیم، مطرح کرد: تحقق شعار جهش تولید نیازمند خلاقیت‌ها و نوآوری‌جوانان مبتکر کشور و همچنین قوای سه گانه است تا دست در دست یکدیگر دهند و این امر محقق شود. مجلس یازدهم هم باید در مسیر تحقق شعار سال اقدامات مؤثر را به عمل آورد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید براینکه دولت و مجلس باید با جدیت تمام زمینه را برای تحقق شعار سال فراهم آورند،تصریح کرد: دولت و مجلس باید پاسخ مناسبی برای اشتغال و رفع بیکاری جامعه داشته باشند./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید