یک شبکه سعودی بامداد جمعه مدعی اصابت راکت به منطقه سبز بغداد شد.
۰۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۰
یک شبکه سعودی بامداد جمعه مدعی اصابت راکت به منطقه سبز بغداد شد.
۰۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۰
۰
شبکه سعودی العربیه بامداد جمعه مدعی حمله راکتی به منطقه سبز بغداد شد.

بر اساس این گزارش، این شبکه ادعا کرد که منطقه سبز بغداد هدف حمله راکتی قرار گرفت.

این خبر از سوی دیگر منابع خبری هنوز تأیید نشده است.
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50