معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم هرگونه قرارداد با طرح تحقیقاتی تاثیر رایحه روغن بنفشه و بادام بر کرونا را تکذیب کرد.
۰۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۶:۴۷
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم هرگونه قرارداد با طرح تحقیقاتی تاثیر رایحه روغن بنفشه و بادام بر کرونا را تکذیب کرد.
۰۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۶:۴۷
۰
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:طرح تحقیقاتی با عنوان "تاثیر رایحه روغن بنفشه و بادام شیرین بر کیفیت خواب و تنفس بیماران مبتلا به بیماری کرونا ویروس جدید" در میان بیش از یکصد طرح ارسالی به معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی قم در حال بررسی و داوری بوده است و به هیچ عنوان تاییده کمیته اخلاق و قرارداد با این دانشگاه ندارد؛ لذا اعطای کد اخلاق و هرگونه قرارداد پژوهشی برای طرح تحقیقاتی با عنوان "تاثیر رایحه روغن بنفشه و بادام شیرین بر کیفیت خواب و تنفس بیماران مبتلا به بیماری کرونا ویروس جدید"از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم تکذیب می‌شود.
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50