یک جوان کویتی که در یکی از هتل‌های مجلل این کشور تحت قرنطینه قرار داشت، دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد.
۰۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۸
۰
یک جوان کویتی که در قرنطینه قرار داشت، دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد.


این جوان که به علت مشکوک بودن به کرونا در یکی از هتل‌های پنج ستاره در کویت قرنطینه شده بود، دست به خودکشی زد.


مکان قرنطینه در کویت معمولا هتل‌های چند ستاره و مجلل این کشور است، اما این جوان ظاهرا نتوانسته زندگی در پنین قرنطینه‌ای را تحمل کند.


او از یکی از پنجره‌های رو به خیابان و در حالی که ماموران در حال متقاعد کردنش برای منصرف شدن از خودکشی بودند، خود را به پایین پرتاب کرد.


انگیزه اصلی اقدام این جوان اعلام نشده است، اما به گفته این رسانه وی در حالی از دنیا رفت که هنوز ابتلایش به کرونا قطعی نشده بود.
یک جوان کویتی که در یکی از هتل‌های مجلل این کشور تحت قرنطینه قرار داشت، دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد.
یک جوان کویتی که در قرنطینه قرار داشت، دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد.


این جوان که به علت مشکوک بودن به کرونا در یکی از هتل‌های پنج ستاره در کویت قرنطینه شده بود، دست به خودکشی زد.


مکان قرنطینه در کویت معمولا هتل‌های چند ستاره و مجلل این کشور است، اما این جوان ظاهرا نتوانسته زندگی در پنین قرنطینه‌ای را تحمل کند.


او از یکی از پنجره‌های رو به خیابان و در حالی که ماموران در حال متقاعد کردنش برای منصرف شدن از خودکشی بودند، خود را به پایین پرتاب کرد.


انگیزه اصلی اقدام این جوان اعلام نشده است، اما به گفته این رسانه وی در حالی از دنیا رفت که هنوز ابتلایش به کرونا قطعی نشده بود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید