رونق صادرات در دو سوی مرز آستارا در همسایگی جمهوری آذربایجان، باعث تشکیل صف‌های طولانی و چند روزه کامیون‌ها در خیابان‌ها تا درب گمرک آستارا شده است. در ایام پیشگیری از شیوع کرونا مرز زمینی این شهرستان جزو معدود مرز‌های فعال کشور است.
۰۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۶
رونق صادرات در دو سوی مرز آستارا در همسایگی جمهوری آذربایجان، باعث تشکیل صف‌های طولانی و چند روزه کامیون‌ها در خیابان‌ها تا درب گمرک آستارا شده است. در ایام پیشگیری از شیوع کرونا مرز زمینی این شهرستان جزو معدود مرز‌های فعال کشور است.
۰۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۶
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50