«تدروس آدانوم» مدیر کل سازمان بهداشت جهانی نسبت به عادى سازى امور در کشور‌ها پس از قرنطینه هشدار داد و گفت: در شرایط کنونى آخرین کارى که کشور‌ها مى توانند بکنند بازکردن مدارس و کسب و کار است.
۰۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۹
«تدروس آدانوم» مدیر کل سازمان بهداشت جهانی نسبت به عادى سازى امور در کشور‌ها پس از قرنطینه هشدار داد و گفت: در شرایط کنونى آخرین کارى که کشور‌ها مى توانند بکنند بازکردن مدارس و کسب و کار است.
۰۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۹
۰
«تدروس آدانوم» مدیر کل سازمان بهداشت جهانی نسبت به عادى سازى امور در کشور‌ها پس از قرنطینه هشدار داد و گفت: در شرایط کنونى آخرین کارى که کشور‌ها مى توانند بکنند بازکردن مدارس و کسب و کار است.
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو