جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز پنج‌شنبه ۷ فروردین از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.
۰۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۹
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز پنج‌شنبه ۷ فروردین از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.
۰۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۹
۰

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز پنج‌شنبه ۷ فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ۷ (شبکه آموزش)

متوسطه دوره اول:

از ساعت٩ تا٩:٣٠درس ادبیات فارسی پایه۷

از ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس مطالعات اجتماعی پایه۹

از ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس کارو فناوری پایه۸

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا۱۱ فارسی و نگارش پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم.

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ بازی و ریاضی پایه پنجم.

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ هدیه‌های آسمانی پایه ششم.

متوسطه دوم:

از ساعت۱۵درس فیزیک پایه ١١تجربی

از ساعت١۵:٣٠ درس شیمی٢ پایه۱۱

از ساعت۱۶درس هندسه٢ پایه یازدهم

از ساعت۱۶:۳۰درس ادبیات فارسی پایه١١

از ساعت۱۷ درس حسابان ٢ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ۱۷:۳۰ درس عربی، زبان قرآن ٣

شبکه۴

جدول برنامه دروس رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه‌ای وکاردانش:

از ساعت۸تا۸:۳۰درس ریاضی و آمار پایه١٠

از ساعت۸:۳۰تا۹درس علوم و فنون ادبی٢ پایه١١.

از ساعت۹تا٩:٣٠درس تاریخ ٣ پایه١٢.

از ساعت۹:۳۰ تا١٠درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه۱۲

از ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس اخلاق اسلامی٣ پایه۱۲

از ساعت۱۰:۳۰تا١١درس طراحی٢ پایه١١

از ساعت۱۱تا١١:٣٠ متناسب سازی رنگ پایه ١١

از ساعت۱۱:۳۰تا١٢ متناسب سازی رنگ پایه١١

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو