وقوع سیل در پنجم و ششم فروردین ۹۸ در شیراز ۲۱ نفر کشته و افزون بر یکصد نفر را مصدوم کرد. در این سیل بسیاری از خانه‌های محله سعدی شیراز آسیب جدی دید. تصاویر مناطقیست که در سیل ۹۸ آسیب دیدند، ولی حالا پس از گذشت یکسال و بازسازی در سکوت روز‌های خلوت بیماری ویروس کرونا هستند. دروازه قرآن و محله سعدی هر ساله از شلوغ‌ترین مناطق گردشگری شیراز در ایام نوروز بودند.
۰۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۸
وقوع سیل در پنجم و ششم فروردین ۹۸ در شیراز ۲۱ نفر کشته و افزون بر یکصد نفر را مصدوم کرد. در این سیل بسیاری از خانه‌های محله سعدی شیراز آسیب جدی دید. تصاویر مناطقیست که در سیل ۹۸ آسیب دیدند، ولی حالا پس از گذشت یکسال و بازسازی در سکوت روز‌های خلوت بیماری ویروس کرونا هستند. دروازه قرآن و محله سعدی هر ساله از شلوغ‌ترین مناطق گردشگری شیراز در ایام نوروز بودند.
۰۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۸
۱
50
نظرات
شیرین صفوی
پارسال سیل امسال کرونا !!!!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو