سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۲۰:۰۷
۰
مازیار ناظمی در وبلاگ خود فهرستی از ایمیل اساتید ارتباطات اجتماعی را منتشر کرد:

حسين افخمي  hafkhami48@yahoo.co.uk

عبداللهيان hamidabdn@yahoo.com 

سارا احمد پور   sara_spring1997@yahoo.com

محمد الستي miiialasti@yahoo.com 

سيد رضا عاملي srameli@hotmail.com

آشنا ashna@isu.ac.ir

غلامرضا آذري azari_gh2002@yahoo.com 

سايه بيگدلي  sayebigdeli@yahoo.com 

علي رضا دهقان adehghan@ut.ac.ir 

اسلامي  eslami.uni@gmail.com

محمد دادگران  mohamad_dadgaran@yahoo.com

علي اكبر فرهنگي draafarhangi@yahoo.com 

مهدي فرقاني mmforghani@yahoo.com 

فلورا فروغيان  flora_ak2000@yahoo.com 

علي گرانمايه پور ali_phd1970@yahoo.com 

قيدي hamid40_84@yahoo.com 

 حسين hrh1382@yahoo.com

پريسا گرجي  p_gorji@yahoo.com 

گيويان aguivian@yahoo.com 

شهناز هاشمي shahnaz_hashemi@yahoo.com 

نگين حسيني  jik2jik@yahoo.com 

كمالي پور kamaliyr@calumet.purdue.edu 

عباس كاظمي  akazemi@ut.ac.ir 

علي اضغر كيا aliasghar@yahoo.com 

خانم خواجه نوري nkhadgehnoori@yahoo.com 

سهيلا خلجي nir_bekey@yahoo.com 

ناهيد كردي nahidkordi1340@yahoo.com 

مسعود كوثري kosari63@yahoo.com 

مسعود كوثري  mkousari@ut.ac.ir 

علي اصغر محكي amaha1342@yahoo.com 

علي اصغر محكي amahaki@gmail.com 

تژا ميرفخرايي tejalyd2000@yahoo.com

اميد مسعودي oamasoodi@yahoo.com 

كاظم معتمد نژاد ka_motamed@hotmail.com 

حميد مولانا mowlana@american.edu 

  مهدي محسنيان راد mohsenianrad@yahoo.com
 مهدي منتظر قائم mehdighaem@yahoo.com 

 نادر صادقي nadersadeghiln@yahoo.com 

نقيب السادات naghibalsadat@yahoo.com 

مازیار ناظمی nazemi.maziar@gmail.com

رها خرازی cyber.diplomacy@gmail.com

حسن نمك دوست hdoost@yahoo.com 

نعمتي اناركي  nemati30@yahoo.com 

ليلا نيرومند  lila_niroomand@yahoo.com 

ويدا نصرتي v_no_12@yahoo.com 

 اعظم راود راد  ravadrad@ut.ac.ir 

علي اصغر رحمتي  rahmati.ali@gmail.com 

محمد رسولي rasouli57@yahoo.com 

رضوي ديناني razavidinani@yahoo.com 

رونقي  ronagh_m@yahoo.com 

رضا شاه محمدي abresh0@yahoo.com 

محمد سلطاني فر soltani_f35@yahoo.com 

محمد سلطاني فر msoltanifar@yahoo.com

وحيده ترزمي نژاد v_tarzaminejad@yahoo.com 

احمد توكلي tavakoli1336@yahoo.com 

سروناز تربتي sarvenaze@yahoo.com 

احمد يحيايي ايله  ahmadyahyaee@yahoo.com 

یونس شکرخواه younes@gmail.com

شادي ضابط  zabetshadi@yahoo.fr 

حميد ضيايي پرور ziaee@reporter.ir 

مهري بهاران baharan12345@yahoo.com

حسن سبيلان اردستاني hasanardestani@yahoo.com

سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2