پیشنهاد پارسینه
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۲۰:۰۷
۰
مازیار ناظمی در وبلاگ خود فهرستی از ایمیل اساتید ارتباطات اجتماعی را منتشر کرد:

حسين افخمي  hafkhami48@yahoo.co.uk

عبداللهيان hamidabdn@yahoo.com 

سارا احمد پور   sara_spring1997@yahoo.com

محمد الستي miiialasti@yahoo.com 

سيد رضا عاملي srameli@hotmail.com

آشنا ashna@isu.ac.ir

غلامرضا آذري azari_gh2002@yahoo.com 

سايه بيگدلي  sayebigdeli@yahoo.com 

علي رضا دهقان adehghan@ut.ac.ir 

اسلامي  eslami.uni@gmail.com

محمد دادگران  mohamad_dadgaran@yahoo.com

علي اكبر فرهنگي draafarhangi@yahoo.com 

مهدي فرقاني mmforghani@yahoo.com 

فلورا فروغيان  flora_ak2000@yahoo.com 

علي گرانمايه پور ali_phd1970@yahoo.com 

قيدي hamid40_84@yahoo.com 

 حسين hrh1382@yahoo.com

پريسا گرجي  p_gorji@yahoo.com 

گيويان aguivian@yahoo.com 

شهناز هاشمي shahnaz_hashemi@yahoo.com 

نگين حسيني  jik2jik@yahoo.com 

كمالي پور kamaliyr@calumet.purdue.edu 

عباس كاظمي  akazemi@ut.ac.ir 

علي اضغر كيا aliasghar@yahoo.com 

خانم خواجه نوري nkhadgehnoori@yahoo.com 

سهيلا خلجي nir_bekey@yahoo.com 

ناهيد كردي nahidkordi1340@yahoo.com 

مسعود كوثري kosari63@yahoo.com 

مسعود كوثري  mkousari@ut.ac.ir 

علي اصغر محكي amaha1342@yahoo.com 

علي اصغر محكي amahaki@gmail.com 

تژا ميرفخرايي tejalyd2000@yahoo.com

اميد مسعودي oamasoodi@yahoo.com 

كاظم معتمد نژاد ka_motamed@hotmail.com 

حميد مولانا mowlana@american.edu 

  مهدي محسنيان راد mohsenianrad@yahoo.com
 مهدي منتظر قائم mehdighaem@yahoo.com 

 نادر صادقي nadersadeghiln@yahoo.com 

نقيب السادات naghibalsadat@yahoo.com 

مازیار ناظمی nazemi.maziar@gmail.com

رها خرازی cyber.diplomacy@gmail.com

حسن نمك دوست hdoost@yahoo.com 

نعمتي اناركي  nemati30@yahoo.com 

ليلا نيرومند  lila_niroomand@yahoo.com 

ويدا نصرتي v_no_12@yahoo.com 

 اعظم راود راد  ravadrad@ut.ac.ir 

علي اصغر رحمتي  rahmati.ali@gmail.com 

محمد رسولي rasouli57@yahoo.com 

رضوي ديناني razavidinani@yahoo.com 

رونقي  ronagh_m@yahoo.com 

رضا شاه محمدي abresh0@yahoo.com 

محمد سلطاني فر soltani_f35@yahoo.com 

محمد سلطاني فر msoltanifar@yahoo.com

وحيده ترزمي نژاد v_tarzaminejad@yahoo.com 

احمد توكلي tavakoli1336@yahoo.com 

سروناز تربتي sarvenaze@yahoo.com 

احمد يحيايي ايله  ahmadyahyaee@yahoo.com 

یونس شکرخواه younes@gmail.com

شادي ضابط  zabetshadi@yahoo.fr 

حميد ضيايي پرور ziaee@reporter.ir 

مهري بهاران baharan12345@yahoo.com

حسن سبيلان اردستاني hasanardestani@yahoo.com

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو