با توجه به شیوع کرونا، کارخانه‌های تولید خودرو در چین فعالیت خود را از سر گرفته و مشغول کار هستند.
۰۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۴
با توجه به شیوع کرونا، کارخانه‌های تولید خودرو در چین فعالیت خود را از سر گرفته و مشغول کار هستند.
۰۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۴
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50