وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تلاش معلمان ایرانی برای زنده نگه‌داشتن جریان آموزش کم‌نظیر است، گفت: با راه‌اندازی سیستم ارتباط مجازی معلم-دانش‌آموز برای اولین بار این تهدید را به فرصت تبدیل خواهیم کرد.
۰۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۳
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تلاش معلمان ایرانی برای زنده نگه‌داشتن جریان آموزش کم‌نظیر است، گفت: با راه‌اندازی سیستم ارتباط مجازی معلم-دانش‌آموز برای اولین بار این تهدید را به فرصت تبدیل خواهیم کرد.
۰۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۳
۰

محسن حاجی میرزایی در پیامی توییتری نوشت: ۷۰ درصد دانش‌آموزان جهان (بیش از یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون دانش‌آموز) هم به دلیل ویروس کرونا در تعطیلی به‌سر می‌برند.

وی افزود: تلاش معلمان ایرانی برای زنده‌نگه‌داشتن جریان آموزش کم‌نظیر است. با راه‌اندازی سیستم ارتباط مجازی معلم-دانش‌آموز برای اولین بار این تهدید را به فرصت تبدیل خواهیم کرد.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50