در حالی که امریکا برای کادر پزشکی خودشون تجهیزات ندارد مدعی است می‌تواند به ایران کمک کند.
۰۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۵
در حالی که امریکا برای کادر پزشکی خودشون تجهیزات ندارد مدعی است می‌تواند به ایران کمک کند.
۰۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۵
۰
ارسال نظر