جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز سه‌شنبه ۵ فروردین از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.
۰۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۶
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز سه‌شنبه ۵ فروردین از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.
۰۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۶
۰

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز سه‌شنبه ۵ فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٩ تا٩:٣٠ درس علوم تجربی پایه ۷

از ساعت٩:٣٠ تا ١٠ درس زبان انگلیسی پایه

از ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه ۹

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ کتاب فارسی ونگارش پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰کتاب فارسی ونگارش پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢کتاب مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم.

ازساعت١٢تا١٢:٣٠کتاب پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ کتاب فارسی ونگارش پایه پنجم.

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴۵کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

از ساعت۱۵درس شیمی
پایه ۱۱

از ساعت١۵:٣٠ درس فیزیک پایه۱۰

از ساعت۱۶درس هندسه۱
پایه۱۰

از ساعت۱۶:۳۰درس عربی و زبان قرآن پایه۱۱

از ساعت۱۷ درس زیست شناسی پایه۱۲

از ساعت۱۷:۳۰درس فیزیک۳پایه۱۲.

شبکه ۴

جدول برنامه دروس رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت۸تا۸:۳۰درس اقتصاد پایه۱۰

از ساعت۸:۳۰تا۹درس تاریخ۲ پایه۱۰.

از ساعت۹تا٩:٣٠درس عربی زبان قران۱پایه۱۰.

از ساعت۹:۳۰ تا١٠درس جغرافیا۳پایه۱۲

از ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس علوم قرانی۳پایه۱۲

از ساعت۱۰:۳۰تا١١درس آشنایی بابنا‌های تاریخی پایه۱۰

از ساعت۱۱تا١١:٣٠کتاب تولید قطعات باتراش cnc پایه۱۲

از ساعت۱۱:۳۰تا١٢کتاب دانش فنی تخصصی پایه۱۲

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50