بیژن خاوری خواننده "بهار آمد و شمشادها جوان شده اند" هم ‎کرونا گرفت و بستری است.
۰۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۵
بیژن خاوری خواننده "بهار آمد و شمشادها جوان شده اند" هم ‎کرونا گرفت و بستری است.
۰۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۵
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50