رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای کشور گفت: رعایت هرم مواد غذایی و تنوع و تعادل مصرف موادغذایی در این روز‌های کرونایی برای تمامی گروه‌های سنی الزامی است.
۰۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۹
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای کشور گفت: رعایت هرم مواد غذایی و تنوع و تعادل مصرف موادغذایی در این روز‌های کرونایی برای تمامی گروه‌های سنی الزامی است.
۰۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۹
۰

جلال الدین میرزای رزاز، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور گفت: رعایت هرم مواد غذایی و تنوع و تعادل مصرف موادغذایی در این روز‌های کرونایی برای تمامی گروه‌های سنی الزامی است. هرم مواد غذایی یک راهنما است که تعادل، تنوع و میزان سهم مورد نیاز روزانه افراد را از گروه‌های غذایی نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه هرم مواد غذایی یک راهنماست که تعادل، تنوع و میزان سهم مورد نیاز روزانه افراد را از گروه‌های غذایی نشان می‌دهد، تصریح کرد: هرم راهنمایی مواد غذایی، از ۵ گروه مواد غذایی تشکیل شده است و شکل هرم به نحوی ترسیم شده که قاعده پایین آن را گروه نان و غلات تشکیل می‌دهد که بزرگترین قسمت از هرم را تشکیل داده و نشانگر این است که یک فرد باید بیش از هر غذای دیگر، غذا‌های غله‌ای مصرف کند.

میرزای رزاز با اشاره به اهمیت مصرف سبزی در وعده‌های غذایی، تصریح کرد: گروه‌های بعدی، گروه‌های سبزی و سپس گروه میوه‌ها هستند؛ گروه سبزی قسمت بزرگتری نسبت به گروه میوه‌ها را تشکیل می‌دهد و نشانگر این است که میزان سهم مورد نیاز روزانه از گروه سبز‌ها بیشتر از گروه میوه‌ها است.

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور خاطر نشان کرد: گروه شیر و لبنیات و گروه گوشت و حبوبات در طبقه بالایی قراردارند و میزان سهم آن‌ها در برنامه غذایی روزانه کمتر ازگروه‌های پایین‌تر است. هرچند که این دو گروه از اهمیت زیادی در برنامه غذایی روزانه برخوردار هستند، در راس هرم که بخش کوچکی را تشکیل می‌دهد، چربی‌ها، روغن‌ها و شیرینی قرار دارند که این بدان معنی است که میزان مصرف این مواد غذایی باید به کمترین حد رسانده شود.

وی گفت: برای تنظیم رژیم غذایی روزانه و میزان مصرف غذا از هر گروه غذایی از اصطلاحی به نام (واحد یا سهم) استفاده می‌شود.

میرزای رزاز تصریح کرد: منظور از یک واحد یا سهم در هر گروه، مقدار غذایی است که دارای ارزش غذایی متشابه با سایر مواد غذایی در همان گروه است؛ به طور مثال یک لیوان شیر به عنوان یک سهم از گروه شیر و لبنیات از نظرارزش غذایی معادل سه چهارم لیوان ماست از همان گروه است.

وی افزود: هرم راهنمایی غذایی نشان می‌دهد که یک برنامه غذایی مناسب روزانه باید شامل تمام گروه‌های غذایی (۵ گروه) باشد و میزان سهم مورد نیاز از هر کدام از گروه‌های غذایی را مشخص می‌کند. همچنین، هرم راهنمایی غذایی بر مصرف بیشتر غلات، میوه‌ها و سبزی‌ها که بخش وسیع تری را اشغال می‌کنند، در برنامه غذایی روزانه تاکید دارد و افراد را تشویق می‌کند که مواد غذایی گیاهی را حتما در برنامه غذایی روزانه بگنجانند.

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور خاطر نشان کرد: غذا‌های یک گروه از هرم غذایی نمی‌توانند به جای غذا‌های گروه دیگر مصرف شوند و هیچکدام از گروه‌های غذایی هرم از گروه دیگر مهم‌تر نیستند.

 

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو