امروزه اغلب قزاق ها با پیدایش کشور قزاقستان کنونی از ایران مهاجرت نموده واین محلات شلوغی روزگاران گذشته خود راندارند،با این همه هنوز، قزاق محله های استان گلستان ،یادآورتاریخ، هویت ،فرهنگ وادبیات خاص این قوم ایرانی است.این محلات به نوبه خود امروزه در توسعه گردشگری استان سهم فراوان دارند ودر صورت ایجاد بازارچه و یا فضایی برای ارائه میراث فرهنگی این قوم ،می توان بهره وری خوبی دراین زمینه را شاهد بود.
۰۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۶
امروزه اغلب قزاق ها با پیدایش کشور قزاقستان کنونی از ایران مهاجرت نموده واین محلات شلوغی روزگاران گذشته خود راندارند،با این همه هنوز، قزاق محله های استان گلستان ،یادآورتاریخ، هویت ،فرهنگ وادبیات خاص این قوم ایرانی است.این محلات به نوبه خود امروزه در توسعه گردشگری استان سهم فراوان دارند ودر صورت ایجاد بازارچه و یا فضایی برای ارائه میراث فرهنگی این قوم ،می توان بهره وری خوبی دراین زمینه را شاهد بود.
۰۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۶
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو