متلک ارسطو در پایتخت ۶: ترامپ بازاری دوزاری بوده شده رئیس جمهور آمریکا!
۰۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۷
متلک ارسطو در پایتخت ۶: ترامپ بازاری دوزاری بوده شده رئیس جمهور آمریکا!
۰۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۷
۲
نظرات
شیرین صفوی
ترامپ بازاری دو زاری بوده !!!! نیست همون نقی گیر نداد به آقای روحانی خودمون که قیمت بنزین رو جمعه صبح فهمیده !!!!!!!! در ضمن میشه بفرمائید این آقای حیاتی چرا تشریف فرما شد تو سریال. ، میشه بفرمائید هما خانم چه صدا و چه چهره ای خاص داشت که مورد تایید مجری گری قرار گرفت !!!!!!! بین اون همه خوش چهره و خوش استایلی که نشسته بودن تو نوبت تست !!!!!!
سلام
ترامپ مگر این سریال رو نگاه میکنه که بهش متلک میندازن .
ارسال نظر