وزیر اقتصاد در این فیلم از دستاورد‌های سال ۱۳۹۸ این وزارتخانه می‌گوید.
۰۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۲
۰

فیلم پیام نوروزی وزیر اقتصاد خطاب به همکاران مجموعه وزارت اقتصاد منتشر شد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این فیلم که به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ منتشر شده است، وزیر اقتصاد از دستاورد‌های این وزارتخانه در سال ۱۳۹۸ می‌گوید.

وزیر اقتصاد در این فیلم از دستاورد‌های سال ۱۳۹۸ این وزارتخانه می‌گوید.

فیلم پیام نوروزی وزیر اقتصاد خطاب به همکاران مجموعه وزارت اقتصاد منتشر شد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این فیلم که به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ منتشر شده است، وزیر اقتصاد از دستاورد‌های این وزارتخانه در سال ۱۳۹۸ می‌گوید.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید