پسر لیونل مسی پس از گل زدن شادی گل پدرش را تکرار کرد.
۰۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۹
پسر لیونل مسی پس از گل زدن شادی گل پدرش را تکرار کرد.
۰۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۹
۰