شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۴۲ قرار گرفته و هوای تهران پاک است.
۰۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۵
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۴۲ قرار گرفته و هوای تهران پاک است.
۰۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۵
۰

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۴۲ قرار گرفته و هوای تهران پاک است. همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۵۲ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود.

کیفیت هوای تهران روز گذشته قابل قبول بود و پایتخت در مدت مشابه سال پیش یک روز هوای پاک داشت.

بیشترین دما برای روز جاری ۱۶ و کمترین دما ۱۱ درجه سانتی‌گراد پیش بینی شده است.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50